ΣΕΒ ΠΕ&ΔΕ: Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για ΜμΕ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 το σεμινάριο με τίτλο «Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για ΜμΕ» που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒ ΠΕ&ΔΕ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου Επιχειρηματικών Σεμιναρίων.

Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για το πώς μπορούν να διεκδικήσουν άμεση ή έμμεση επιδότηση με σκοπό να ενισχύσουν τις δράσεις τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επίσης, αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν την «καθαρή βιομηχανία».

Στόχος όλων των σεμιναρίων του πρώτου κύκλου είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από την ανάδειξη ευκαιριών χρηματοδότησης, εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ομιλητές των σεμιναρίων είναι εξειδικευμένα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρηματικών και εργοδοτικών φορέων και διεξάγονται ανά 15 μέρες στα γραφεία του ΣΕΒ ΠΕ&ΔΕ. Η γνώμη και οι ανάγκες των συμμετεχόντων λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της θεματολογίας του επόμενου σεμιναριακού κύκλου.


Πηγή