Στην Κέρκυρα 80 θέσεις για τη Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ.

Παιδεία Στην Κέρκυρα 80 θέσεις για τη Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με χθεσινή του ανακοίνωση ενημερώνει ότι κατά το σχολικό έτος 2019-20 θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού 6.405 μαθητές και μαθήτριες για να εκπαιδευτούν σε 33 ειδικότητες με ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Από αυτούς 80 αφορούν την ΕΠΑ.Σ Κέρκυρας. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 18 Ιουνίου 2019 έως και 30 Αυγούστου 2019. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄τάξης Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1996-2003.

Οι ειδικότητες της Κέρκυρας

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ θα εισαχθούν ογδόντα μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1)Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20 θέσεις

Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι τα δίκτυα σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, όπως επίσης και τα συστήματα θέρμανσης (θεωρία και πράξη) και η εφαρμογή των αρχών των ανωτέρω στη μελέτη, εγκατάσταση, έλεγχο και συντήρηση δικτύων, συστημάτων και συσκευών. Ειδική εστίαση γίνεται σε θέματα συντήρησης και κατασκευής δικτύων σωληνώσεων και εγκατάστασης και συντήρησης συσκευών κεντρικής θέρμανσης.

2)Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 20 θέσεις

Το αντικείμενο σπουδών αφορά σε βασικές αρχές οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδική εστίαση γίνεται σε θέματα οργάνωσης και εργασιών σύγχρονου γραφείου και τήρησης οικονομικών και φορολογικών στοιχείων.

3)Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 20 θέσεις

Το κύριο αντικείμενο της ειδικότητας είναι η γνώση της υπολογιστικής τεχνολογίας, των λειτουργικών συστημάτων, της τεχνολογίας των δικτύων υπολογιστών, καθώς και της εγκατάστασης, διαχείρισης και υποστήριξης εξοπλισμού ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών. Ειδική εστίαση γίνεται σε θέματα υποστήριξης και συντήρησης προγραμμάτων, υλικού υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων και διαδικτυακών υπηρεσιών.

4)Βοηθών Γενικής Νοσηλείας 20 θέσεις

Η ειδικότητα αφορά τη Νοσηλευτική. Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στη προσφορά νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα στάδια της ασθένειας του ασθενούς με σκοπό τη θεραπεία και την αποκατάστασή του και την προαγωγή της υγείας του. Ειδική εστίαση γίνεται στη Βασική-Γενική Νοσηλευτική.

Που υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 18-6-2019 έως 30-8-2019 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στην Κέρκυρα η ΕΠΑ.Σ βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο ΕΟ. Λευκίμμης στα Κανάλια. Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Η φοίτηση

Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής.

Οι μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ:

  1. Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
  2. Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
  3. Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
  4. Αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
  5. Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
  6. Λαμβάνουν – όσοι συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις- επίδομα στέγασης και σίτισης
  7. Δικαιούνται Αναβολή Στράτευσης

Τι είναι οι Σχολές Μαθητείας

Ο ΟΑΕΔ είναι ο δημόσιος φορέας που εφαρμόζει το σύστημα της Μαθητείας στη χώρα μας από το 1952.Λειτουργούν 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ & μία εξ αυτών στην Κέρκυρα. Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η φοίτηση

Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ διαρκεί δύο έτη (τέσσερα εξάμηνα). Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ίδιες ειδικότητες. Κάθε χρόνο φοιτούν 9.000-10.000 μαθητές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Οι μαθητές που φοιτούν στις Σχολές του ΟΑΕΔ αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ασκούμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας σε πολλές τεχνικές ειδικότητες. Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, Δήμους και στον δημόσιο τομέα. Το σύστημα on the job-training που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη καθώς οι μαθητές σε σημαντικό ποσοστό μετά το τέλος των σπουδών τους συνεχίζουν να απασχολούνται στις θέσεις πρακτικής άσκησης.

Η αμοιβή

Η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης, που αντιστοιχεί σε 17,12 € την ημέρα. Η πρακτική άσκηση των μαθητών επιδοτείται με 11 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης. Τα χρήματα καταβάλλονται είτε στον εργοδότη είτε απευθείας στους μαθητές.

Η Πράξη «Μαθητεία / Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» (σχολικά έτη 2015-2017, 2016-2018 & 2017-2019) έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4) – προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.


Πηγή