Τα τελικά ποσοστά των συνδυασμών σε Δήμο και Περιφέρεια

Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων σε Πάτρα και Δυτική Ελλάδα τα τελικά ποσοστά των συνδυασμών σε Δήμο και Περιφέρεια διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΕΩΝ

Τα τελικά ποσοστά των συνδυασμών σε Δήμο και Περιφέρεια

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ

Τα τελικά ποσοστά των συνδυασμών σε Δήμο και Περιφέρεια

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ

Τα τελικά ποσοστά των συνδυασμών σε Δήμο και Περιφέρεια

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Τα τελικά ποσοστά των συνδυασμών σε Δήμο και Περιφέρεια

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ

Τα τελικά ποσοστά των συνδυασμών σε Δήμο και Περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΙΑ

Τα τελικά ποσοστά των συνδυασμών σε Δήμο και Περιφέρεια

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Τα τελικά ποσοστά των συνδυασμών σε Δήμο και Περιφέρεια

ΗΛΕΙΑ

Τα τελικά ποσοστά των συνδυασμών σε Δήμο και Περιφέρεια


Πηγή