Την Πέμπτη 9/5 η άσκηση «Δια Πυρός 2019» στην Κεφαλονιά

Στην θέση «Αγ. Ανδρέας» της Τ.Κ. Περατάτων Λειβαθούς

«Διενέργεια άσκησης για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ-ΠΥΡΟΣ 2019».

1. Σας γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 09-05-2019 & Ω/10:00΄, θα διεξαχθεί άσκηση δασικής πυρκαγιάς, μεγάλης έκτασης, με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2019» με αντιμετώπιση ως πραγματικό συμβάν και θα ακολουθηθούν όλα τα επιχειρησιακά σχέδια εκδηλωθείσας δασικής πυρκαγιάς που διαχειρίζεται το Πυροσβεστικό Σώμα, ξεκινώντας από την αναγγελία της πυρκαγιάς, την άμεση κινητοποίηση των Πυροσβεστικών οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, στην δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η επιλεγείσα περιοχή που θα λάβει χώρα η πυρκαγιά, η κλιμάκωση της αποστολής περισσοτέρων πυροσβεστικών οχημάτων, αποστολή πεζοπόρων τμημάτων, συνδρομή υδροφόρων οχημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεφαλονιάς και Εθελοντικών Ομάδων της Γεγικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και όποια άλλη ενέργεια αποφασιστεί – εισηγηθεί από τον επικεφαλής – συντονιστή της πυρκαγιάς για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συμβάντος.
2. Ο επιλεχθέν τόπος – πεδίο διεξαγωγής της προαναφερόμενης άσκησης είναι η ευρύτερη περιοχή, από την θέση «Αγ. Ανδρέας» της Τ.Κ. Περατάτων Λειβαθούς έως τα δυτικά (Δ) όρια του οικισμού Καραβάδος, Τ.Κ. ομοίως, Δ.Ε. Λειβαθούς.

Ο Διοικητής

(τ.σ.υ.)

Χαράλαμπος Ν. Γιαννάκης
Πύραρχος


Πηγή