Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ενηλίκων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ, στη Δυτική Eλλάδα συμμετέχει και υλοποιεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, “Less Hate More Debate” για ενήλικες.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "ENZO ANSELMO FERRARI" από την Μόνζα, Ιταλίας. Εταίροι του προγράμματος προέρχονται από 7 Ευρωπαικές χώρες:

  • Το Ισπανικό σχολείο ενηλίκων Centre de Formació d'Adults Barceloneta από την Βαρκελώνη της Ισπανίας,
  • τα Ιταλικά σχολεία ενηλίκων, Cpia "F. De Andrè", Lecco από το Lecco Μιλάνου, CPIA 2 Nordest Milano από το Μιλάνο,
  • ο Σουηδικός Οργανισμός Nordic European Mobility από την Στοκχόλμη,
  • ο Oργανισμός REPERE ASSOCIATION – BACAU BRANCH από το Βουκουρέστι,
  • το Επαγγελματικό σχολείο Kaunas Vocational School of Household Services and Business από το Kaunas, Λιθουανίας,
  • ο Πορτογαλικός οργανισμός Previform – Laboratório, Formação, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda από το Ponte de Lima και
  • το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων απο την Πάτρα, Ελλάδα.

Στη σύγχρονη εποχή όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία, τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μεταβάλλονται συνεχώς, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες σε μια Ευρώπη του μέλλοντος. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2, “Less Hate More Debate” έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε οι εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων να εκπαιδευτούν σε αυτή. Σε συνέχεια θα εφαρμόσουν την μεθοδολογία debate (www.wedebate.org) σε συνεργασία με τους ενήλικες εκπαιδευομένους η και με τους φοιτητές που συμμετέχουν στο προγραμμα αυτό, ώστε να δημιουργηθούν συζητήσεις επιχειρηματολογίας ανάμεσα στους εταίρους του προγράμματος και να βελτιώσουν τις προσωπικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Σχεδιάζουμε να βελτιώσουμε τις βασικές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων για να αποκτήσουν προσόντα και δεξιότητες για την αγορά εργασίας, να προωθήσουμε την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία μας, να βελτιώσουμε την γνώση και την μάθηση της αγγλικής γλώσσας στους ενήλικες, μέσω της μεθοδολογίας debate (επιχιρηματολογίας), ζώντας όλοι μας σε μια κοινωνία με συνεργασία και αλληλοσεβασμό.

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ενηλίκων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+

Ομάδα στόχος: Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων, ενήλικες εκπαιδευόμενοι καθώς και εθελοντές-φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη δεύτερη Διακρατική συνάντηση των εκπαιδευτών ενηλίκων του έργου στη Ponte De Lima, Πορτογαλίας από 9/5- 11/5/2019, όλοι οι συνεργαζόμενοι εταίροι παρουσίασαν αγώνες Debate που υλοποίησαν στη χώρα τους ο καθενας.

Το Αχαικο Ινστιτούτο Εκπαιδευσης Ενηλίκων καθόλη την χρονική περίοδο από Φεβρουάριο 2019 μέχρι Μάιο 2019 υλοποίησε αγώνες επιχειρηματολογίας (Debate) με συμμετοχή εθελοντών-φοιτητών Πανεπιστήμιου Πατρών και με ενήλικες εκπαιδευόμενους του Ινστιτούτου μας, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και επιχειρηματολογίας,πάνω σε δύο θέματα:

1) Πρέπει τα κινητά τηλέφωνα να χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη?

2) Mετανάστες: κτίζουμε γέφυρες ή τοίχους;

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη(2018-2020) και φιλοδοξεί να συμμετάσχουν ενήλικες εκπαιδευόμενοι του ινστιτούτου μας, οι όποιοι συμμετέχουν σε μαθήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά και Ιταλικά) καθώς και εθελοντές-φοιτητές Πανεπιστήμιου Πατρών και όχι μόνο, οι όποιοι εκπαιδεύονται στους αγώνες Επιχειρηματολογίας, ώστε να συμμετάσχουν την επόμενη σχολική χρονιά σε διακρατικούς αγωνες επιχειρηματολογίας με τους εταίρους του προγράμματος στο Βουκουρέστι Ρουμανίας την Ανοιξη 2019.

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ενηλίκων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+


Πηγή