Το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό και ανήκει στους πολλούς – οι θέσεις τις ΑΚΙΔΑ


Για εμάς στην ΑΚΙΔΑ το νερό είναι πηγή ζωής, είναι κοινωνικό αγαθό.

Οι διαχειριστές αυτού του αγαθού, όπως η ΔΕΥΑ, πρέπει να λειτουργούν και να υπόκεινται σε πλήρη κοινωνικό έλεγχο.

Το πρόβλημα της λειψυδρίας και στη Δυτική Αχαΐα είναι πρόβλημα που συνεχώς εντείνεται.

Άμεσα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποπεράτωσης στο Φράγμα Πείρου-Παραπείρου και η λειτουργία του φράγματος πρέπει να παραδοθεί στους δήμους, χωρίς το κόστος των παγίων να επιβαρύνει το διαδημοτικό σχήμα που θα έχει την ευθύνη διανομής στους δημότες.

Το φιλί ζωής στη Δυτική Αχαΐα, για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ανάπτυξη, θα έρθει από την επέκταση του Φράγματος Πηνειού στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας. Άμεσα πρέπει να χρηματοδοτηθεί το έργο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Με την Α.ΚΙ.Δ.Α στον Δήμο:

– Θα διερευνηθεί η βιωσιμότητα της «αμαρτωλής ΔΕΥΑ Νικολάου» και θα αποδοθούν ευθύνες για την κακοδιαχείρισή της.

– Ο κοινωνικός έλεγχος για εμάς είναι ζήτημα πρώτης γραμμής.

– Η διοίκηση της ΔΕΥΑ θα πρέπει να είναι διοίκηση με στελέχη που έχουν ικανότητες να διαχειριστούν μια τέτοια δημοτική επιχείρηση. Δεν θα είναι διοίκηση ημετέρων, αλλά στελεχωμένη από επιστήμονες με ανάλογο γνωστικό αντικείμενο.

– Παράλληλα η αξιοποίηση νέων επιστημόνων της περιοχής θα προδώσει και κύρος αλλά και θα ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για αυτό το κοινωνικό αγαθό.

– Ο αγώνας για εξασφάλιση επαρκούς σε αριθμό προσωπικού στη ΔΕΥΑ με σταθερή σχέση εργασίας για εμάς είναι διαρκής, μέχρι να αποκτήσουμε μια αξιόπιστη και αποτελεσματική ΔΕΥΑ.

– Προχωράμε σε αναβάθμιση του συστήματος καταμέτρησης των υδρομέτρων και καταγραφής του δικτύου ύδρευσης (αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες εξασφαλίζοντας σχετικές χρηματοδοτήσεις).

– Προχωράμε σε εφαρμογή κοινωνικού τιμολόγιου αλλά και σε διακοπή όλων των παράνομων παροχών. Ο κάθε δημότης θα γνωρίζει τι νερό πίνει και αν πρέπει να πίνει.

– Στρατεύουμε την κοινωνία στον αγώνα για να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα.

– Προχωράμε στη συνεχή ενημέρωσή των δημοτών, στα σχολεία και τα νοικοκυριά, με ημερίδες και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες, ώστε οι ίδιοι οι δημότες να είναι η ασπίδα προάσπισης και διαφύλαξης αυτού του κοινωνικού αγαθού.

– Θα διερευνηθεί, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με άλλα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας, η ποιοτική και ποσοτική κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, ώστε να εκπονηθεί σχέδιο διαχείρισης των υπογείων νερών, αλλά και χαρακτηρισμός αυτών ως προς την καταλληλότητα για ύδρευση.

– Τέλος, η αντικατάσταση δικτύων αμιάντου και η ολοκλήρωση των έργων που αφορούν αυτό το θέμα είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

Η ΔΕΥΑ οφείλει να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική τη σελίδα της ώστε να υπάρχει σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για βλάβες και υποβολή αιτημάτων των δημοτών κάτω από πνεύμα και διαφάνειας άλλα και άμεσης καταγραφής κάθε βλάβης.

Επίσης, οφείλει να πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους στις γεωτρήσεις που υδρεύουν τις κοινότητες μας και να δημοσιοποιεί τα στοιχεία στην ηλεκτρονική της σελίδα.

Ο έλεγχος των αστικών λυμάτων είναι ευθύνη της ΔΕΥΑ. Η κάκιστη λειτουργία του βιολογικού της Κάτω Αχαΐας πρέπει να σταματήσει. Είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας, μαζί με τη διαφύλαξη της ποιοτικής κατάστασης του Πείρου ποταμού και του Πατραϊκού Κόλπου.

Η επέκταση των δικτύων αποχέτευσης σε όλο το δήμο αφορά στην ίδια μας τη ζωή. Η συλλογή των οικιακών λυμάτων χρειάζεται άμεσο προγραμματισμό. Πρέπει να μειωθούν σταδιακά και οι οικιακοί βόθροι αλλά και η ανεξέλεγκτη ρίψη βοθρολυμμάτων, ενώ πρέπει να αποκατασταθούν και οι βλάβες, ιδιαίτερα στην Κάτω Αχαΐα.


Πηγή