Το ψηφοδέλτιο του Αγωνιστικού Μετώπου για το Δήμο Λευκάδας

ΚΑΤΑΤΕΘΗΜΕΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Πηγή