Υπεγράφη η σύμβαση για τα κτίρια του Μον Ρεπό.

Δήμος Κέρκυρας Υπεγράφη η σύμβαση για τα κτίρια του Μον Ρεπό.

Υπογράφηκε σήμερα, στο Μαράσλειο, από το Δήμαρχο Κώστα Νικολούζο και την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας («Κοινοπραξία Βλασσοπούλου Μαρία Αντωνίου – Λιθόδομος ΑΤΕ») Μαρία Βλασσοπούλου η σύμβαση για την αποκατάσταση των τριών κτιρίων στο Μον Ρεπό. Πρόκειται για 3 από τα συνοδευτικά κτίρια της έπαυλης (σήμερα Μουσείο Παλαιόπολης) και συγκεκριμένα, την «οικία του φύλακα Μαστροκωστόπουλου», το «κτίριο της Κλινικής» και το «Κτίριο του Προσωπικού».
«Φτάνουμε σε αίσιο τέλος μετά από προσπάθειες 5 χρόνων» είπε ο Δήμαρχος. Το έργο θα εκτελεστεί – με σημαντική έκπτωση – από μιαν εταιρία με γνώση, εμπειρία, εξειδίκευση και άρτιο εξοπλισμό και ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στους συμβατικούς χρόνους. Το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε, όμως, μέχρι τη σημερινή μέρα δείχνει και τις απαιτήσεις ενός δημόσιου έργου από τη μελέτη μέχρι την κατασκευή του».
Από την πλευρά της η κ. Βλασσοπούλου ευχαρίστησε το Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη του και δεσμεύτηκε ότι πράγματι θα τηρηθούν οι συμβατικοί χρόνοι.

Υπενθυμίζεται ότι:
Η πράξη «Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος Μον Ρεπό» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 1.996.285,50 ευρώ.
Η πράξη περιλαμβάνει τρία έργα: την αποκατάσταση των κτιρίων, την κάλυψη δαπανών της Αρχαιολογίας και την προμήθεια του εξοπλισμού των κτιρίων. Από αυτά τα έργα ο Δήμος συμβασιοποιεί το πρώτο. Ο προϋπολογισμός του είναι 1.852.096,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ το ύψος της σύμβασης – μετά την παρασχεθείσα έκπτωση – ανέρχεται σε 818.867,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.


Πηγή