Υπηρεσία Καθαριότητας: «Ιδιαίτερα αυξημένα τα ποσοστά ανακύκλωσης».

Δήμος Κέρκυρας Υπηρεσία Καθαριότητας: «Ιδιαίτερα αυξημένα τα ποσοστά ανακύκλωσης».

Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε η Υπηρεσία Καθαριότητας αναφορικά με τα ποσοστά στην ανακύκλωση.

Σύμφωνα με αυτήν: «Με αφορμή ερωτήματα δημοτών σχετικά με την διαχείριση της αποκομιδής των απορριμμάτων από την υπηρεσία Καθαριότητας , θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα :

Όσον αφορά στα ανακυκλώσιμα απορρίμματα :

Με την δική σας προσπάθεια και συμμετοχή, με τη σωστή στόχευση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων, τα ποσοστά ανακύκλωσης ανά μήνα σε σχέση και με το 2018 είναι ιδιαίτερα αυξημένα:

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 2018 (ΚΙΛΑ) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 2019 (ΚΙΛΑ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 405.260 501.000 19%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 307.970 451.910 32%
ΜΑΡΤΙΟΣ 291.980 447.850 35%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 284.080 591.580 52%

Σημειώνουμε ότι, λόγω του μικρού ειδικού βάρους των ανακυκλώσιμων σε σχέση με τα υπόλοιπα απορρίμματα, η παραπάνω αύξηση δείχνει πολύ μεγάλη συμμετοχή των πολιτών.

  • Σταθερά, οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα) που συλλέγονται κατά τη φετινή χρονιά είναι 15-17 % του συνόλου των παραγόμενων απορριμμάτων. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν το διπλάσιο από τον πανελλαδικό μέσο όρο .
  • Όλα τα συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα οδηγούνται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στο Τεμπλόνι, όπου και διαχωρίζονται υπό την επίβλεψη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ( ΕΕΑΑ ΑΕ)
  • Μειώνεται σταθερά ανά μήνα το υπόλειμμα που οδηγείται στο ΧΥΤΑ (μείωση 8 % από Ιανουάριο έως Απρίλιο) γεγονός που δείχνει την ευαισθητοποίηση και τη συνειδητή διαλογή στην πηγή.

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα καλύτερα, αν η υπηρεσία μπορούσε να οργανώσει και εξυπηρετήσει την ξεχωριστή αποκομιδή της ανακύκλωσης στο σύνολο του Δήμου. Εκτιμάμε ότι σήμερα καλύπτεται το 70 % του δικτύου και αναμένουμε την στελέχωση με το μόνιμο προσωπικό ώστε να καλύπτουμε το σύνολο .

Όσον αφορά στα σύμμεικτα απορρίμματα :

Υπάρχει αυξημένη παραγωγή σε σχέση με το 2018. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Απρίλιο και μέχρι σήμερα, τα παραγόμενα απορρίμματα αντιστοιχούν σε φόρτο μηνός Ιουλίου των δύο προηγούμενων ετών .

  • Τα σύμμεικτα απορρίμματα οδηγούνται προς επεξεργασία στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

Όσον αφορά στις δυνατότητες της υπηρεσίας καθαριότητας :

Η υπηρεσία καλείται σήμερα να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις διπλάσιες του χειμώνα χωρίς να έχει στελεχωθεί με το απαιτούμενο μόνιμο ή εποχικό προσωπικό που έγκαιρα είχε αιτηθεί στο ΑΣΕΠ.

  • Η προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού ( 60 εργατών καθαριότητας) εγκρίθηκε με σημαντική καθυστέρηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Δήμο έως και την Δευτέρα 27 /05.
  • Εντός του Ιουνίου αναμένεται η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ και η σταδιακή προσέγγιση και ανάληψη υπηρεσίας του μόνιμου προσωπικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπολειπόμενοι σε ποσοστό 60 % του απαιτούμενου προσω-πικού, με τη θέληση και επιμονή των εργαζομένων, με σωστή οργάνωση των διαθέσιμων μέσων, καταφέρνουμε να διατηρούμε τον Δήμο σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις πραγματικές μας δυνατότητες.

Όσον αφορά στις υποδομές της υπηρεσίας καθαριότητας :

Πρόσφατα, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν διεξοδικής έρευνας της υπηρεσίας σε όλα τα δημοτικά ακίνητα αλλά και όλα τα διαθέσιμα προς πλειστηριασμό ή πώληση ακίνητα στην περιοχή της μέσης Κέρκυρας, αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου σε δημοπρασία και την απευθείας αγορά ακινήτου, προκειμένου να στεγάσει το συνεργείο, σταθμαρχείο και μεγάλο μέρος της υπηρεσίας.

Όσον αφορά στις εργολαβίες που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. για το 2019 :

  • Συμβασιοποιούνται σταδιακά οι συνοπτικοί διαγωνισμοί, οπότε αναμένεται πλήρης εξομάλυνση της αποκομιδής στο επόμενο 15νθήμερο. Οι συμβάσεις αυτές έχουν διάρκεια περίπου 1,5 μηνός .
  • Παράλληλα, αρχές Ιουνίου θα διεξαχθούν 4 διεθνείς διαγωνισμοί, οι οποίοι με τη συμβασιοποίησή τους θα δώσουν τη δυνατότητα έως και το τέλος της τουριστικής περιόδου, σε όλους τους νέους Δήμους, να έχουν εξασφαλισμένη και τακτική αποκομιδή.

Συνοψίζοντας, τονίζουμε ότι, ο σχεδιασμός της υπηρεσίας υλοποιείται , έστω και με αργούς ρυθμούς, μη εξαρτώμενους από εμάς. Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε την προσπάθεια της διαλογής στην πηγή, την ορθή διαχείριση και απόρριψη των απορριμμάτων σας, με σεβασμό στο περιβάλλον, τους συμπολίτες, τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας».


Πηγή