«Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα»: Οι προγραμματικές θέσεις για το δημοτικό φωτισμό


Τις προγραμματικές του θέσεις για το δημοτικο φωτισμό έδωσε στη δημοσιότητα ο συνδυασμός «Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα».

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται «ο δημοτικός φωτισμός είναι καθήκον και υποχρέωση του Δήμου και αναφαίρετο δικαίωμα του δημότη, καθώς μέσω των ανταποδοτικών τελών ο δημότης είναι εκείνος που πληρώνει για την υπηρεσία αυτή. Ο Δήμος μας έχει έκταση 572.220 στρεμμάτων. Η εδαφική του επικράτεια είναι διάσπαρτη από μικρούς και μεγάλους οικισμούς και μεμονωμένα σπίτια, επίσης λόγω του παραλιακού μετώπου, αλλά και των ορεινών χωριών της ενδοχώρας, υπάρχουν πολλές εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες. Για όλους αυτούς τους λόγους το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού είναι εκτεταμένο και διάσπαρτο σε όλη την έκταση του Δήμου.

Σε ένα Δήμο με αυτά τα οικιστικά χαρακτηριστικά ο δημοτικός φωτισμός είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους κυρίως των χωριών του. Υποχρέωση της εκάστοτε δημοτικής αρχής είναι με προγραμματισμό και σε απόλυτη και αγαστή συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων να σχεδιάζει πρόγραμμα αντικατάστασης και συντήρησης των λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού, ιεραρχώντας τις ανάγκες, βάζοντας προτεραιότητες, αξιοποιώντας και τον τελευταίο πόρο που έχει στη διάθεσή του προς όφελος του δημότη.

Η εικόνα και της υπηρεσίας αυτής του Δήμου μας σήμερα είναι τραγική. Με τον τρόπο που δουλεύει δυσκολεύει την καθημερινότητα των δημοτών, η διαχείρισή της είναι φαύλη, πρόχειρη, αποσπασματική, ανοργάνωτη και ρουσφετολογική σε εγκληματικό βαθμό και σε πολλές περιπτώσεις ο τρόπος λειτουργίας της εξοργίζει τους δημότες και τους δημιουργεί αισθήματα αδικίας και αποκλεισμών.

Τα πέντε χρόνια της θητείας της απερχόμενης δημοτικής αρχής δεν έγινε τίποτα το ουσιαστικό για την οργάνωση της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού ούτε καν η προμήθεια ενός νέου καλαθοφόρου.

Στρατηγικές επιλογές και δεσμεύσεις

Η παράταξή μας έχει ως συνειδητή πολιτική επιλογή την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ηλεκτροφωτισμό με στόχο τη λειτουργία του Δήμου και στον τομέα αυτό προς όφελος του δημότη, τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους λειτουργίας της υπηρεσίας και την αξιοποίηση κάθε οικονομικού πόρου για τη βελτίωσή της.

Πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος

Οι ενέργειες για την οργάνωση και λειτουργία του Δήμου στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού είναι οι παρακάτω :

  • Αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας με άμεση προτεραιότητα την αγορά καλαθοφόρου.
  • Πλήρης καταγραφή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού που θα περιλαμβάνει τη διαδρομή και τα στοιχεία του όλα καταχωρημένα σε ηλεκτρονική βάση με σήμανση της γεωγραφικής τους θέσης με GPS και
  • Εγκατάσταση αυτόματου ηλεκτρονικού κέντρου καταγραφής βλαβών στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι δημότες για να αναφέρουν και τις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.
  • Άμεση επισκευή των βλαβών ηλεκτροφωτισμού αξιοποιώντας τις δυνατότητες του κέντρου.
  • Σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων εκπονούμε πρόγραμμα τακτικής επισκεψιμότητας του καλαθοφόρου ανά οικισμό με στόχο την πλήρη κάλυψη όλου του Δήμου.
  • Συστηματική επιθεώρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αναφορικά με την ασφάλεια λειτουργίας του, την ασφαλή χρήση του και την εξέταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων σε σχέση με την αναγκαιότητα της χρήσης τους.
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στις εγκαταστάσεις του Δήμου για εξοικονόμηση πόρων.
  • Πλήρης επανασχεδιασμός της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού ώστε μέσω ευρωπαϊκών πόρων και καλύτερη αξιοποίηση των δημοτικών πόρων σταδιακά να αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες με νέα τύπου led. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε το περιβάλλον και μειώνουμε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα ο Δήμος να μπορεί, έχοντας το αποθεματικό που απαιτείται, να διαθέτει τα χρήματα που εξοικονομεί σε επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον».


Πηγή