«Όραμα για τη Δυτ. Αχαΐα»: Οι θέσεις της για τον εθελοντισμό, την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη


Τις θέσεις της για τον εθελοντισμό, την υγεία και την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη ανακοίνωσε η παράταξη «Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα» με επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον Σπύρο Μυλωνά.

Όπως αναφέρεται: «Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής αποτελεί ένα ευαίσθητο πεδίο δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο αποσάθρωσης των δομών της κεντρικής διοίκησης, οφείλει να αναπτύξει αποτελεσματικές πολιτικές για την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Περαιτέρω, ο Δήμος, ως αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, υποχρεούται να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, να μεριμνά για την προστασία της δημόσιας υγείας, να αναπτύσσει δράσεις αλληλεγγύης και εθελοντισμού.

Η χαρτογράφηση των αναγκών και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων αποτελεί ζήτημα μέγιστης σημασίας για την εξειδίκευση της πολιτικής μας και τη συστηματική αντιμετώπιση των ζητημάτων με ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις.Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής δεν χωρούν προσωπικές επιδιώξεις και στρατηγικές. Η επίτευξη της μέγιστης δυνατής ωφέλειας επέρχεται με τη διαρκή επιτήρηση και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση αλλά και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία, τη διαφάνεια και τον κοινωνικό έλεγχο.

Εθελοντισμός

Αναμφισβήτηταστις μέρες μας ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων της χώρας. Ο Δήμος οφείλει να αναπτύξει δίκτυα αλληλεγγύης και να ενισχύσει ηθικά και υλικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που, ανεξάρτητα από πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα, συμμετέχουν αφιλοκερδώς στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.Στον τομέα αυτό προτεραιότητές μας αποτελούν:

 • Η ίδρυση δομής εθελοντισμού για το συντονισμό και το σχεδιασμό εθελοντικών δράσεων με τα άτομα και τις οργανώσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο προς όφελος της κοινότητάς τους. Σεβόμενοι την αυτοτέλεια του καθενός δημιουργούμε ένα πλαίσιο δράσεων όπου οισυμμετέχοντες διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, εξασκούνται σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους ή απλά αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους.
 • Η σύσταση μητρώου εθελοντών με σκοπό την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης, του πολιτισμού, της δασοπροστασίας και της πολιτικής προστασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της περίθαλψης αδέσποτων ζώων κλπ.
 • Η συνεργασία με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές για την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης στους εθελοντές του Δήμου.
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, η ενθάρρυνση της συμμετοχής των δημοτών και της νεολαίας σε δράσεις εθελοντισμού, η προώθηση του προτύπου του εθελοντή – ενεργού πολίτη.
 • Η αναβάθμισητων υποδομών και του εξοπλισμού του εθελοντικού σταθμού πυροπροστασίας του Δήμου και η συνεχής υποστήριξη της λειτουργίας του σύμφωνα και με το νέο Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας.
 • Η υποστήριξη της δημιουργίαςκαι λειτουργίας εθελοντικών ομάδων σε κάθε Κοινότητα για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων από ακραία καιρικά φαινόμενα, πρόληψη πυρκαγιών κλπ.

Υγεία

Η δημόσια υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο ιδιαίτερα μέσα στην οικονομική συγκυρία που διανύουμε και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της τοπικής μας κοινωνίας. Ως δημοτική αρχή δεσμευόμαστε, σε συνεργασία με τους υπάρχοντες φορείς (Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, περιφερειακά ιατρεία), να αναπτύξουμε ένα ευρύ δίκτυο για την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους τομείς της ενημέρωσης, της πρόληψης και της προαγωγής υγείας αλλά και να συμβάλλουμε στην κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ειδικότερα για τους ασθενέστερους δημότες μας.

Βασικοί μας στόχοι είναι:

 • Η ίδρυση, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, Κέντρου Πρόληψης(ΚΕΠ) Υγείας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε όλους τους δημότες (οργάνωση προληπτικών εξετάσεων, δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες, ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας).
 • Η λειτουργία, με τη συμμετοχή εθελοντών ιατρών και επαγγελματιών υγείας, εθελοντικών οργανώσεων και φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημοτικού ιατρείου με στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας, τη χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών και συνταγογράφησης και τη δωρεάν παροχή εργαστηριακών εξετάσεων στους ανασφάλιστους δημότες.
 • Η συστηματική διεξαγωγή εθελοντικών αιμοδοσιών και η δημιουργία δημοτικής τράπεζας αίματος.
 • Η προμήθεια, ο εξοπλισμός και η πλήρης λειτουργία ασθενοφόρου ως κινητής μονάδας προ-νοσοκομειακής φροντίδας, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες που ο πληθυσμός του Δήμου αυξάνεται.
 • Η προμήθειααπινιδωτών και η υλοποίηση, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σεμιναρίων καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με τη συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων και εθελοντών.
 • Η στήριξη των ατόμων με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους μέσω της απρόσκοπτης προσβασιμότητάς τους σε υπηρεσίες και φορείς της περιοχής, της συμμετοχής τους στα όργανα κοινωνικής πολιτικής και την ανάπτυξης δράσεων και προγραμμάτων για την ισότιμη ένταξή τους στην κοινωνική, αθλητική και επαγγελματική ζωή του Δήμου.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας (εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού, υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής).
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο σύνολο του πληθυσμού (αξία της μεσογειακής διατροφής, προφυλάξεις από μικρόβια και λοιμώξεις, ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο κλπ.).
 • Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς.

Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, με τις δραματικές συνέπειες στη λειτουργία του κράτους και των δομών του και τον αποκλεισμό μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων από την οικονομική και κοινωνική ζωή, συνθέτουν ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υποχρεούται να κινηθεί η Αυτοδιοίκηση τα επόμενα χρόνια.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση, η ενίσχυση και η επέκτασητων δημοτικών κοινωνικών δομών που στέκονται δίπλα στα άτομα που βιώνουν καθημερινά τον κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και η κινητοποίηση και η στήριξη των πολιτών για τη δημιουργία εθελοντικών δομών αλληλεγγύης. Η προοδευτική ένταξητου προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές μονάδες του Δήμου και η στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίτευξηαποτελεσματικών θεσμικών λύσεων και την εφαρμογή ρεαλιστικών εναλλακτικών προτάσεων.

 • Ενισχύουμε τους υφιστάμενους παιδικούς σταθμούς και διεκδικούμε τη δημιουργία νέων ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της 14ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Επιδιώκουμε την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
 • Αναπτύσσουμε δίκτυο συνεργασίας με τους όμορους Δήμους και αξιοποιώντας την εμπειρία τους εξετάζουμε τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικού φαρμακείου και κοινωνικού παντοπωλείου για την κάλυψη βασικών αναγκών.
 • Διευρύνουμε τη συνεργασία μας με θεσμικούς φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εξάρτησης και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Αξιοποιούμε τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση δράσεων για τις ευάλωτες και τις ειδικές ομάδες πληθυσμού αλλά και την προώθηση της ισότητας και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Προχωράμε στη σύσταση και λειτουργία του νομοθετημένου Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
 • Προασπίζουμε τα δικαιώματα της τρίτης ηλικίας μεριμνώντας για την ίδρυση δομής οργανωμένης στήριξης, φροντίδας και περίθαλψης των ηλικιωμένων του Δήμου μας.
 • Συνεργαζόμαστε με την τοπική εκκλησία και τις Μητροπόλεις Πατρών και Ηλείας για την υλοποίηση κοινών δράσεων».


Πηγή