179 θέσεις εποχικών πυροσβεστών και οδηγών στη Δυτική Ελλάδα- Δείτε τις θέσεις αναλυτικά


Ξεκινά σήμερα η διαδικασία των αιτήσεων για την πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών και στη Δυτική Ελλάδα.

Οι προσλήψεις αφορούν σε μάχιμους πυροσβέστες καθώς και σε οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων. Στο νομό Αχαΐας θα προσληφθούν συνολικά 123 άτομα, 14 στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και 42 στο νομό Ηλείας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό για την αντιπυρική περίοδο.

Αναλυτικά, σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί αφορούν μάχιμους πυροσβέστες και σε οδηγούς.

Ειδικότερα, οι θέσεις έχουν ως εξής:

ΠΕ.ΠΥ.Δ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ.Ν. ΑΧΑΪΑΣ 6

Π.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 4

6η Ε.Μ.Α.Κ. (ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ) 10

Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ 4

Π.Υ. ΑΙΓΙΟΥ 6

Π.Κ. ΑΚΡΑΤΑΣ 6

Π.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Π.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4

Π.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4

Π.Υ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3 3 6

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Π.Υ. ΠΥΡΓΟΥ 6

Π.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12

Π.Κ. ΚΡΕΣΤΑΙΝΩΝ 12

Π.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 6

Π.Υ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 6

ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα δικαιολογικά κατατίθενται στα παρακάτω σημεία της Περιφέρειας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Δυτ. Ελλάδος:

 1. 6η Ε.Μ.Α.Κ. ΝΕΑ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 147 2613615683
 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΝΕΑ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 147 2613615633
 3. Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ (ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 2610242080
 4. Π.Υ. ΑΙΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 96Β 2691022201
 5. Π.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΑΣΣΟΥ 2692029430
 6. Π.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18 2631051770
 7. Π.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1ο χλμ. Ε.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΙΤΕΑΣ 2634037540
 8. Π.Υ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Θ. ΧΑΒΙΝΗ 144 2642022010
 9. Π.Υ. ΠΥΡΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99 2621040050
 10. Π.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 2622028536
 11. Π.Υ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ 2623022177

Ως διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή Αρχηγού Π.Σ. έως και την 31η Οκτωβρίου 2019.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδοθεί συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι και την Τετάρτη 15-05-2019, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου, από ώρα 08:00΄ μέχρι 15:00 στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την πρόσληψη χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄.

γ. Απολυτήριο τίτλο σπουδών.

δ. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (μόνο για τους υποψήφιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄).

Να σημειωθεί τέλος ότι οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας, να έχουν σωματική και ψυχική υγεία.


Πηγή