Αναπτύσσοντας τη Δημιουργική Βιομηχανία- Εργαστήριο από το Επιμελητήριο Αχαΐας


Εργαστήριο με τίτλο «Αναπτύσσοντας τη Δημιουργική Βιομηχανία» διοργανώνει την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, ώρα 10.00 – 14.00 το Επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο του έργου TRACES που υλοποιείται μέσω του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία.

Το εργαστήριο, που περιλαμβάνει εισηγήσεις από έμπειρους ομιλητές από την Ελλάδα και την Ιταλία, απευθύνεται σε φορείς και επαγγελματίες που παρέχουν ή δύναται να παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Κλάδου και θα πραγματοποιηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών (Φιλοποίμενος 54, Πάτρα)

Στόχος του εργαστηρίου είναι η κατανόηση του κλάδου της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας, η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στη Δυτική Ελλάδα, η παρουσίαση καλών πρακτικών από την Ελλάδα και την Ιταλία και η εκπαίδευση επαγγελματιών και επιστημόνων που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του δημιουργικού οικοσυστήματος στην περιοχή.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου έχει ως εξής:

10:00 – 10:30 Προσέλευση Εγγραφές

10:30 – 10:50 Κώστας Γιωτόπουλος, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης»

«Παρουσίαση Έργου TRACES. Στόχοι, τρέχουσα κατάσταση, μελλοντικές δράσεις»

10:50 – 11:10 Γιώργος Σάρλης, Ανδρέας Τσιλίρας, MOSAIC // Πολιτισμός και Δημιουργικότητα
«Η Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία στη Δυτική Ελλάδα. Το Mosaic Hub»

11:10 – 11:30 Davide de Nicolo, Technopolis Bari

«The Creative Sector in Italy – Technopolis and Puglia Creative as a Good Practice»

11:30 – 11:45 Coffee Break – Networking

11:50 – 12:10 Γιώργος Μελισσαρόπουλος, Knowbox.Fund

«Χρηματοδοτώντας τον Δημιουργικό Κλάδο – Impact Funding»

12:10 – 12:30 Βασίλης Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού BIOS / Συν-Ιδρυτής του European Creative Hubs Network

«Αναπτύσσοντας τη Δημιουργικότητα. Bios και Ρομάντσο HUBS»

12:30 – 13:00 Διάλειμμα – Networking

13:00 – 14:00 Εργαστήριο

Train the mentor. Εργαστήριο για μέντορες Δημιουργικών Επιχειρήσεων. Γιώργος Μελισσαρόπουλος

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν με προηγούμενη εγγραφή στην διεύθυνση: https://bit.ly/2ILBu2d

Το έργο TRACES επικεντρώνεται στις πολιτιστικές και δημιουργικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις περιοχές της Aπουλίας και της Δυτικής Ελλάδας και φιλοδοξεί να προωθήσει τη δημιουργική επιχειρηματικότητα ως έναν σημαντικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Στο έργο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο «Τεχνόπολις» του Μπάρι, το Δίκτυο Δημιουργικών Συμπράξεων Απουλίας, η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Μέσω του έργου θα αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργικών υπηρεσιών, όπου οι δημιουργικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Ιταλία θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν τις υπηρεσίες τους. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν δέκα Τοπικά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια, πέντε στην περιοχή της Απουλίας και πέντε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας ως δημόσιος χώρος επαναχρησιμοποίησης με σκοπό την παροχή συνεργατικών υπηρεσιών. Επιπλέον, θα διοργανωθεί μια εμπορική δημιουργική έκθεση, όπου δημιουργοί, επιχειρηματίες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα συμμετάσχουν σε ένα δημιουργικό δίκτυο επαγγελματικών ταξιδιών μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας.


Πηγή