Ανοικτή επιστολή του Σωματείου “Ιπποκράτης” προς τον Διοικητή του Γ.Ν. Πατρών

Ανοικτή επιστολή στον Διοικητή του Γ.Ν. Πατρών, έστειλε το Σωματείο "Ιπποκράτης". Σε αυτήν αναφέρει:

"Οι υπηρεσιακές μεταβολές, αυτές που έχουν να κάνουν με τις τοποθετήσεις, επανατοποθετήσεις, κινητοποιήσεις Εργαζομένων στις θέσεις ευθύνης και όχι μόνον, ολοκληρώνονται με την επίδοση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, με την κοινοποίηση της οποίας σαφώς κινούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες.

Συνεπώς, χωρίς την κοινοποίηση αυτής της ημερήσιας απόφασης, δεν νομιμοποιείται η όποια μετακίνηση, τοποθέτηση, κανένας και με καμία άλλη διαδικασία.

Με δεδομένη την μη τήρηση των προαναφερόμενων, το Δ.Σ του Σωματείου μας, μετά από σχετική ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ και ΣΤΗΡΙΖΕΙ τους Συναδέλφους μας για να συνεχίσουν να εργάζονται στις θέσεις ευθύνης που ήδη κατέχουν, που κατέχουν πριν την έκδοση της παράνομης και με πληθώρα λαθών και παραλήψεων απόφασης του Διοικητή, που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 31/5/19.

Καλούμε τους Συναδέλφους να μην ενδώσουν στην ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της Νοσηλευτικής Διευθύντριας, την οποία ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ για την πρακτική της και τις ενέργειες της, καλώντας την έστω και τώρα να επανέλθει στην νομιμότητα.

Καλούμε επίσης τον Διοικητή του Νοσοκομείου να σταματήσει τον ολισθηρό του δρόμο και ιδιαίτερα την επικίνδυνη για την λειτουργία του Νοσοκομείου πρακτική της άρνησης των υπογραφών για παραγγελίες υλικών κλπ, παρά το σχετικό και παρουσία μαρτύρων κάλεσμά μας, άρνηση που τον καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνο για την όποια δυσλειτουργία παρουσιαστεί στο Νοσοκομείο.

Τέλος, σε ότι αφορά τις Κινητοποιήσεις μας που συνεχίζονται, γνωστοποιούμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι η τύχη τους θα εξαρτηθεί από την στάση του Διοικητή. Εξυπακούεται ότι θα συμβάλλει θετικά η Δημόσια δέσμευση, τόσο του ιδίου όσο και της Υ.Πε, για τις ημερήσιες αποφάσεις, εάν θα τις διακινήσουν η όχι, αν και αυτή η διακίνηση απαγορεύεται και από την σχετική εκλογική νομοθεσία".


Πηγή