Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών στη Λευκάδα – LIVE

39 Εκλογικό Τμήμα Καστού

Εγγεγραμένοι 238 Ψήφισαν 49 Άκυρα/Λευκά 2 Έγκυρα 47

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 24

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 23

20ο Εκλογικό Τμήμα Βλυχού

Εγγεγραμένοι 338 Ψήφισαν 122 Άκυρα/Λευκά 15 Έγκυρα 107

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 73

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 34

35Α Εκλογικό Τμήμα Καρυάς

Εγγεγραμένοι 432 Ψήφισαν 153 Άκυρα/Λευκά 15 Έγκυρα 138

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 82

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 56

31ο Εκλογικό Τμήμα Καλάμου

Εγγεγραμένοι 267 Ψήφισαν 53 Άκυρα/Λευκά 3 Έγκυρα 50

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 34

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 16

32Α Εκλογικό Τμήμα Καλάμου

Εγγεγραμένοι 238 Ψήφισαν 49 Άκυρα/Λευκά 2 Έγκυρα 47

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 58

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 20

54Α Εκλογικό Τμήμα Λευκάδας

Εγγεγραμένοι 540 Ψήφισαν 226 Άκυρα/Λευκά 23 Έγκυρα 203

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 100

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 103

57Α Εκλογικό Τμήμα Λευκάδας

Εγγεγραμένοι 481 Ψήφισαν 224 Άκυρα/Λευκά 28 Έγκυρα 196

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 103

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 93

47Α Εκλογικό Τμήμα Καρυωτών

Εγγεγραμένοι 484 Ψήφισαν 251 Άκυρα/Λευκά 8 Έγκυρα 243

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 97

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 146

67Α Εκλογικό Τμήμα Τσουκαλάδων

Εγγεγραμένοι 48ο Ψήφισαν 211 Άκυρα/Λευκά 32 Έγκυρα 179

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 77

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 102

66Α Εκλογικό ΤμήμαΤσουκαλάδων

Εγγεγραμένοι 260 Ψήφισαν 110 Άκυρα/Λευκά 15 Έγκυρα 95

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 45

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 50

42Α Εκλογικό Τμήμα Αλεξάνδρου

Εγγεγραμένοι 361 Ψήφισαν 173 Άκυρα/Λευκά 18 Έγκυρα 155

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 82

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 73

41Α Εκλογικό Τμήμα Αλεξάνδρου

Εγγεγραμένοι 449 Ψήφισαν 187 Άκυρα/Λευκά 25 Έγκυρα 162

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 87

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 77

75 Εκλογικό Τμήμα Σπανοχωρίου

Εγγεγραμένοι 258 Ψήφισαν 83 Άκυρα/Λευκά 13 Έγκυρα 70

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 38

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 32

68ο Εκλογικό Τμήμα Ασπρογερακάτων

Εγγεγραμένοι 176 Ψήφισαν 98 Άκυρα/Λευκά 11 Έγκυρα 87

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 43

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 44

72 Εκλογικό Τμήμα Λευκάδας

Εγγεγραμένοι 283 Ψήφισαν 99 Άκυρα/Λευκά 2 Έγκυρα 97

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 46

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 51

33 Εκλογικό Τμήμα Καλάμου – Επισκοπής

Εγγεγραμένοι 171 Ψήφισαν 12 Άκυρα/Λευκά Έγκυρα 12

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 4

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 8

10ο Εκλογικό Τμήμα Κομηλιού

Εγγεγραμένοι 149 Ψήφισαν 28 Άκυρα/Λευκά Έγκυρα 28

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 18

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 10

6Α Εκλογικό Τμήμα Βασιλικής

Εγγεγραμένοι Ψήφισαν 141 Άκυρα/Λευκά 3 Έγκυρα 138

ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ -Κάθε νησί ψηλά

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 106

ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 32


Πηγή