Από τον «Καλλικράτη» στον «Κλεισθένη»: Ποιο το παρόν και μέλλον των κοινοτικών συμβουλίων

Του Θωμά Κακλαμάνη*

Οι αλλαγές που φέρνει ο Ν. 4555/2018, «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)» στον τρόπο εκλογής και άσκησης διοίκησης από τα Κοινοτικά Συμβούλια είναι σημαντικές, αλλά λίγοι φαίνεται να τις γνωρίζουν. Η μεταρρύθμιση του «Κλεισθένη» έδωσε τη δυνατότητα δημιουργίας και καθόδου στις εκλογές, ανεξάρτητων συνδυασμών στις κοινότητες. Ξεκινώντας από τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές που έγιναν πριν λίγες μέρες:

  • Κάθε κοινότητα είχε τους δικούς της συνδυασμούς που δεν είχαν καμία σχέση με το κεντρικό δημοτικό ψηφοδέλτιο. Δεν υπήρχε «επικεφαλής» στο κοινοτικό ψηφοδέλτιο. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, θα εκλεγεί την 1η Σεπτέμβρη από τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, με ψηφοφορία μεταξύ αυτών που βγήκαν πρώτοι, από τον πρώτο και τον δεύτερο συνδυασμό.
  • Όργανο των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους είναι μόνο ο πρόεδρος της κοινότητας, αφού δεν προβλέπεται συμβούλιο. Το Συμβούλιο της Κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους (στα χωριά της Λευκάδας), από επτά (7) μέλη σε Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους (στην πόλη της Λευκάδας).

Ο «Κλεισθένης» φέρνει θεσμικές μεταβολές στις αρμοδιότητες των κοινοτικών συμβουλίων, οι οποίες μέχρι τώρα ήταν απόλυτα εξαρτημένες από τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και φυσικά ελάχιστα λειτουργούσαν έστω και υποτυπωδώς. Μέσα στις αρμοδιότητες των κοινοτικών συμβουλίων, είναι η μέριμνα για την καλή κατάσταση των παιδικών χαρών, των πάρκων, των αγροτικών δρόμων, των κοιμητηρίων, η αποκατάσταση ζημιών μικρής κλιμακας. Τα νέα κοινοτικά Συμβούλια θα διατυπώνουν ουσιαστικές προτάσεις που θα αφορούν έργα για τον τόπο μας, όπως: συντήρηση και καθαριότητα των δημοτικών οδών, πλατειών, πάρκων, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα, αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας, μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, καθώς και άλλα έργα και δράσεις.

Η πλέον ουσιαστική αλλαγή είναι ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο οι κοινότητες αποκτούν ξανά πόρους. Μέχρι σήμερα η διάθεση πόρων σε κάθε κοινότητα εξαρτιόταν κυρίως από τον Δήμαρχο. Εκτός από τη λεγόμενη «πάγια προκαταβολή» για όλα τα άλλα ο Πρόεδρος της Κοινότητας και το συμβούλιο του, έπρεπε να «τα «έχει καλά» με τον Δήμαρχο και τους υπεύθυνους Αντιδήμαρχους. Με τον «Κλεισθένη» κάθε Κοινότητα θα έχει τον δικό της προϋπολογισμό, θα ξέρει δηλαδή από την προηγούμενη χρονιά τους πόρους που θα είναι στη διάθεση της για την επόμενη χρονιά. Αυτοί θα κατανέμονται κεντρικά από το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κοινότητα θα μπορεί να κάνει το ετήσιο πρόγραμμά της και αυτή θα αποφασίζει πότε και πώς θα το υλοποιεί. Οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων, εκτός από τις γνωμοδοτικές, είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους.

Οι αυξημένες πλέον αρμοδιότητες των κοινοτικών Συμβουλίων δίνουν σε όλους την επιλογή να συμμετέχουμε ενεργά με τις «Συνελεύσεις κατοίκων κοινότητας»μ στις αποφάσεις και τα δρώμενα του τόπου μας. Στόχος είναι η αποφασιστική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και η συμμετοχή με προτάσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της δημοκρατικής και συλλογικής λειτουργίας της τοπικής κονότητας.

Ο «“Κλεισθένης” είναι ένας νόμος ο οποίος θα κριθεί στην πράξη και να δούμε πώς σε πρακτικό επίπεδο θα εξελιχθεί σε σχέση με το πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να υπάρχουν οι απαιτούμενες συνεργασίες και συναινέσεις στις τοπικές κοινωνίες. Οι εκλεγμένοι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να λειτουργούν όχι ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά, δημιουργώντας προοπτικά μια ενότητα. Μια ενότητα που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντική ευημερία στους Δημότες και κατ’ επέκταση μία καλύτερη ποιότητα ζωής στο νησί της Λευκάδας.

*Ο Κακλαμάνης Θωμάς έχει εκλεγεί στο κοινοτικό συμβούλιο Λευκάδας με το ψηφοδέλτιο του «Διαύλου»

Tags:Θωμάς ΚακλαμάνηςΚλεισθένηςΚοινοτικά Συμβούλια


Πηγή