Δήμος Πηνειού: Αναβάθμιση 11 παιδικών χαρών

Καστρινός: Άλλη μια δέσμευση γίνεται πραγματικότητα

Έντεκα παιδικές χαρές αναβαθμίζονται στο Δήμο Πηνειού με το πρόγραμμα χρηματοδότησης «Φιλόδημος ΙΙ».

Στην υπογραφή της Σύμβασης με τον κ.Ιωάννη Αγγελίδη, νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, προχώρησε ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Αλέξιος Καστρινός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 220.900,00€ με Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισµού ώστε να αναβαθμιστούν έντεκα (11) παιδικές χαρές του Δήμου Πηνειού.

Η ανωτέρω προμήθεια έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ (υπ’αριθμ.53728/3-10-2018 απόφαση ένταξης) και η χρηματοδότηση της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 200.000,00 € και ίδιοι πόροι 20.900,00 €. «Άλλη μία δέσμευση μας γίνεται πραγματικότητα!» δήλωσε ο δήμαρχος κ. Αλέξης Καστρινός.


Πηγή