Δήμος Πύργου: Η ματαίωση του ελέγχου προκάλεσε αντιδράσεις

Δεν ήρθε το κλιμάκιο της ΚΤΥΠ για να ελέγξει την στατικότητα των σχολικών μονάδων

Αντιδράσεις από πλευράς δήμου Πύργου προκάλεσε η αναβολή της επίσκεψης του ειδικού κλιμακίου εμπειρογνωμόνων της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (σ.σ. ΚτΥπ Α.Ε που αποτελεί μετεξέλιξη του πρώην Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων – ΟΣΚ), με σκοπό τον έλεγχο της στατικής επάρκειας των κτιρίων που στεγάζουν τις σχολικές μονάδες του δήμου Πύργου…

Όπως είχε ενημερώσει η ΠΑΤΡΙΣ (σ.σ. στο φύλλο της 8ης Ιουνίου), η επίσκεψη -και οι αυτοψίες του κλιμακίου στα κτίρια- επρόκειτο να ξεκινούσαν χθες, Δευτέρα, και να ολοκληρωνόντουσαν αύριο Τετάρτη.

Κάτι τέτοιο δε συνέβη όμως αφού από την πλευρά της ΚτΥπ ανακοινώθηκε προς τον γενικό γραμματέα του δήμου Πύργου Νίκο Λαινόπουλο η ματαίωση του ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Πύργου.

Μάλιστα κ. Λαινόπουλος με ανακοίνωση του (που κοινοποιείται προς τον Γενικό Διευθυντή Έργων της ΚτΥπ Θεόδωρο Κυριαζόπουλο, τον δήμαρχο Πύργου και την Δ/νση Παιδείας του δήμου) αναφέρει τα εξής σχετικά με την ματαίωση του ελέγχου:

«Κατά τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία μας (σ.σ. με τον κ. Κυριαζόπουλο), μας ανακοινώσατε ότι ματαιώνεται η αποστολή ειδικού κλιμακίου στον Πύργο, αποτελούμενου από έξι μηχανικούς της Υπηρεσίας σας, με σκοπό τον έλεγχο όλων των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Πύργου τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 10,11 και 12 Ιουνίου, όπως μας είχατε ενημερώσει και διαβεβαιώσει σχετικά επίσης σε τηλεφωνική επικοινωνία μας την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

Μας υποδείξατε δε (για πρώτη φορά) να απευθυνθούμε στην ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών) προκειμένου να ζητήσουμε από τη Δ/νση αυτή να αιτηθεί η ίδια από εσάς τον έλεγχο των σχολικών συγκροτημάτων τον οποίο επίμονα ζητούμε από τις 16 Μαΐου. Κατά τη σχετική όμως αναζήτηση διαπιστώσαμε ότι στην παράγραφο 1.3 του Πρώτου Μέρους του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2018/9-3-2018 εγγράφου της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών» αναφέρεται ρητά ότι: «Ειδικότερα, όσον αφορά τον προσεισμικό έλεγχο σχολικών κτιρίων, η εταιρία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει την ευθύνη και τη μέριμνα για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτιρίων της χώρας και την ενδεχόμενη μελέτη αντισεισμικής ενίσχυσης αυτών». Επομένως, εφόσον οι αρμοδιότητες προβλέπονται ρητά στο παραπάνω σχέδιο δράσεων στερείται κάθε λογικής η υπόδειξή σας να απευθυνθούμε στην ανωτέρω Δ/νση, προκειμένου εσείς εν συνεχεία να πράξετε τον έλεγχο για τον οποίο είχατε ήδη δεσμευθεί και προγραμματίσει.

Περαιτέρω, στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 7220/22.05.2019 έγγραφό σας με το οποίο απαντάτε στο υπ’ αριθμ. πρωτ. Έγγραφό μας με τίτλο «Κατεπείγουσα διαδικασία ελέγχου σχολικών μονάδων Δήμου Πύργου», αποδέχεστε επίσης ρητά και απερίφραστα ότι: «Οι αυτοψίες των μηχανικών της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. διενεργούνται στο πλαίσιο του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ή και μετασεισμικού ελέγχου, μέσω ενός ταχύ οπτικού ελέγχου με σκοπό την αναγνώριση εμφανών φθορών και βλαβών στον φέροντα οργανισμό και στα στοιχεία πληρώσεως των κτιρίων».

Κατά την σημερινή επικοινωνία μας δε, επίσης για πρώτη φορά, αμφισβητήσατε ότι έχει συμβεί κάποιο αξιόλογο γεγονός (σεισμός δηλαδή) στην πόλη του Πύργου και στα ευρύτερα όρια του Δήμου Πύργου, ώστε να δικαιολογηθεί ο έλεγχος που ζητούμε (!!!), ισχυρισμός ο οποίος, αφενός μεν, δεν είναι αληθής, αφού η περιοχή του Πύργου κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, πλήττεται συνεχώς από σεισμικές δονήσεις που προέρχονται από δεκάδες γειτονικά σε αυτήν σεισμογενή ρήγματα, αφετέρου δε, στερείται κάθε βασιμότητας, αφού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων σας εντάσσεται τόσο ο προσεισμικός όσο και ο μετασεισμικός έλεγχος.

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού σας καλέσουμε για τελευταία φορά να επιδείξετε τη δέουσα σημασία και προσοχή, ζητούμε με την παρούσα μας, όπως μας γνωστοποιήσετε εγγράφως σε ποιους ακριβώς λόγους εδράζεται η ματαίωση του ελέγχου τον οποίο είχατε προγραμματίσει σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πύργου, σε ποια αιτιολογική βάση είναι δυνατόν να στηριχθεί μια ενδεχόμενη αίτησή μας προς τη ΔΑΕΦΚ αφ’ ης στιγμής εντάσσεται ρητά στις αρμοδιότητές σας τόσο ο προσεισμικός όσο και μετασεισμικός έλεγχος.

Τέλος, ζητούμε να προσδιορίσετε άμεσα τις νέες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση του ελέγχου και τη σχετική ενημέρωσή μας».

Η εφημ. «ΠΑΤΡΙΣ» προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τον κ. Κυριαζόπουλο, προκειμένου να καταγράψει την άποψη του για το θέμα, πλην όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό…


Πηγή