Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου στο 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Λευκάδας

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Δ η μ ό σ ι ο Π λ ε ι ο δ ο τ ι κ ό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Λευκάδας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Διοικητήριο Λευκάδας στις 15- 07 -2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί ξανά στις 05- 08 -2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Διοικητήριο και στο τηλέφωνο 2645360579 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και την προκήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.30 -12.30 καθώς και στο 1ου Γυμνάσιο τηλ. 2645026208 και στο 1ου Λύκειο Λευκάδας τηλ. 2645022416 μέχρι τις 28-06-2019.

Ο Πρόεδρος
ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ


Πηγή