Εγκρίθηκε ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του τουριστικού Λιμένα Γουβιών Κέρκυρας.

Τουρισμός Εγκρίθηκε ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του τουριστικού Λιμένα Γουβιών Κέρκυρας.

Τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του τουριστικού Λιμένα Γουβιών Κέρκυρας υπέγραψε ο Υπουργός Τουρισμού Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Όπως ενημερώνει η βουλευτής Κέρκυρας και Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Βάκη, μέσω του Ειδικού Κανονισμού, διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία του από τον φορέα διαχείρισης και προσδιορίζονται πλέον τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ελλιμενισμού των σκαφών και της οργάνωσης των εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στη χωροθετημένη ζώνη του τουριστικού λιμένα.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι ο Λιμένας Γουβιών, χωρητικότητας ελλημενισμού 1068 συνολικά σκαφών, σε ανάλογες θέσεις στις προβλήτες, παρέχει δυνατότητα ελλιμενισμού και χρήσης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα, από σκάφη αναψυχής των οποίων το μήκος κυμαίνεται από 4 έως 50 μέτρα και το βύθισμα αυτών δεν υπερβαίνει τα 5,5 μέτρα.
Η χερσαία ζώνη του, περιλαμβάνει τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιβαινόντων στα σκάφη και των επισκεπτών. Στις χερσαίες εγκαταστάσεις δύνανται να αναπτύσσονται δραστηριότητες είτε από την Διεύθυνση του λιμένα είτε από τρίτους, στους οποίους η Διεύθυνση του λιμένα δύναται να υπεκμισθώνει χώρους για την εξάσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Επιπρόσθετα, ο τουριστικός λιμένας διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, το οποίο έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.


Πηγή