Εθελοντική αιμοδοσία στο Κέντρο υγείας Κάτω Αχαΐας

Στις 13 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 έως 13 00 μμ θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του Κ. Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Η συνεισφορά σας πολύτιμη.


Πηγή