Εκπαιδευτικοί και μαθητές του 13ου Γυμνασίου Πάτρας βρέθηκαν στην Πορτογαλία (φωτο)

Το 13ο Γυμνάσιο Πάτρας στο πλαίσιο υλοποίησης του τρίχρονου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ [ΚΑ2 Στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ σχολείων], με τίτλο: «Μια εμπειρία με και για τους πρόσφυγες», συμμετείχε στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Santa Maria da Feira της Πορτογαλίας.

Στην επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε από 5- 12 Μαΐου 2019, και οργάνωσε το συντονιστικό σχολείο Agrupamento de Escolas de Arrifana της Santa Maria da Feira, πήραν μέρος 2 εκπαιδευτικοί και 3 μαθητές/τριες του ελληνικού σχολείου, και αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα εταιρικά σχολεία τεσσάρων ακόμα ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Ουγγαρία).

Σκοποί της συνάντησης ήταν η γνωριμία, η συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους άλλους εταίρους εκπαιδευτικούς και μαθητές της σύμπραξης για την προώθηση της γνώσης σχετικά με ιστορικά οικονομικά, θρησκευτικά και γεωγραφικά δεδομένα, που αφορούν στην κινητικότητα των προσφύγων στην Πορτογαλία. Επιπλέον η απόκτηση γνώσης σχετικά με την εθνική και τοπική πολιτική της Πορτογαλίας για το προσφυγικό ζήτημα, μέσα από την επαφή με τοπικούς φορείς και οργανισμούς αλλά και η ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των μαθητών αναφορικά με το πρόβλημα των ρατσιστικών συμπεριφορών και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η επίσκεψη αποτέλεσε για τους μαθητές και μαθήτριες μια ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τα ήθη και έθιμα, τις συνήθειες και τις παραδόσεις βιώνοντας την καθημερινότητα μιας πορτογαλικής οικογένειας αλλά και ευκαιρία για συνεργατική μάθηση και ανάπτυξη της ομαδικότητας μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων, για γνωριμία με το εκεί εκπαιδευτικό σύστημα, την τέχνη, τον πολιτισμό, και την κουλτούρα της χώρας-περιοχής υποδοχής. Η επόμενη 6η εκπαιδευτική συνάντηση, σύμφωνα με το σχέδιο, έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί στην Γερμανία το Σεπτέμβριο του 2019.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές του 13ου Γυμνασίου Πάτρας βρέθηκαν στην Πορτογαλία (φωτο) Εκπαιδευτικοί και μαθητές του 13ου Γυμνασίου Πάτρας βρέθηκαν στην Πορτογαλία (φωτο)


Πηγή