Ενημερωτικά μηνύματα προστασίας από δασικές πυρκαγιές

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δασικές πυρκαγιές η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κοινοποίησε τα παρακάτω ενημερωτικά σποτ:

Tags:Δασικές Πυρκαγιές


Πηγή