Ενημερωτική εκδήλωση στο Δημαρχείο Κ. Αχαΐας για το πρόγραμμα Leader


Η Αναπτυξιακή εταιρία ΑΧΑΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, σας προσκαλούν στην ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Δημαρχείο Κάτω Αχαΐας, την Τετάρτη 19/06/2019 και ώρα 20:00, με την ευκαιρία της 1ης Προκήρυξης για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 – Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020.

Κατα την διάρκεια της ενημέρωσης, στελέχη της ΑΧΑΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο της Προκήρυξης του Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 και θα απαντήσουν σε ερωτήματα ενδιαφερομένων σχετικά με την προαναφερθείσα Προκήρυξη.


Πηγή