Ετήσια εκπαίδευση για τις Δασικές Πυρκαγιές από τους Αξιωματικούς και το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας […]

Πυροσβεστικό Σώμα Ετήσια εκπαίδευση για τις Δασικές Πυρκαγιές από τους Αξιωματικούς και το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας.

Ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. Ι.Ν. η καθιερωμένη ετήσια εκπαίδευση για τις Δασικές Πυρκαγιές από τους Αξιωματικούς και το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε βάσει γενικού σχεδιασμού σε πανελλήνια κλίμακα από το αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για όλες τις εθελοντικές ομάδες που είναι ενταγμένες στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στον τομέα της Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης.

Η εκπαίδευση διήρκεσε ένα μήνα ,περιλάμβανε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και την παρακολούθησαν εθελοντές μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης αναλύθηκαν οι αιτίες και οι κίνδυνοι των δασικών πυρκαγιών, έγινε ανάλυση αντιμετώπισης των πυρκαγιών και τονίστηκε η συνεργασία των εθελοντών με το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος , ώστε η αντιμετώπιση να είναι άμεση και πιο εύκολη. Οι εθελοντές μέλη του παραρτήματος Κέρκυρας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.), ενημερώθηκαν για τον ομαδικό και τον ατομικό εξοπλισμό που πρέπει να φέρουν τα μέλη ενός πεζοπόρου τμήματος που συμμετέχουν στην κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς, για τα μέσα και τις τεχνικές κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών, καθώς και για τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή συμμετοχή των εθελοντών στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Μέσα από μια παρουσίαση ειδικού αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, αναλύθηκαν τα είδη των δασών και πως επηρεάζουν την εξέλιξη μιας φωτιάς, οι τρόποι προφύλαξης καθώς και οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να πραγματοποιηθεί μια προσέγγιση σε φωτιά με τον πιο ασφαλή τρόπο.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε από τους εκπαιδευτές παρουσίαση των πυροσβεστικών οχημάτων και του εξοπλισμού τους ,καθώς και του εξοπλισμού που έχει ένα πεζοπόρο τμήμα. Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με γραπτές και πρακτικές εξετάσεις οι οποίες έγιναν στις 9/6//2019 σε πανελλήνια κλίμακα.


Πηγή