Ε.Α.Σ.: Κίνδυνος απώλειας ιδιότητας για ντόπιους επαγγελματίες ΑγροΚτηνοτρόφους

Ο ΕΑΣ ενημερώνει

Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) ενημερώνει ότι οι ντόπιοι ΑγροΚτηνοτρόφοι πιθανόν να στερηθούν την ιδιότητα του Επαγγελματία ΑγροΚτηνοτρόφου εάν ΔΕΝ αναφέρουν στη φορολογική δήλωση όλες τις Αγροτικές Επιδοτήσεις που αφορούν το 2018.

Ειδικότερα, για την άντληση των στοιχείων των ετήσιων Αγροτικών Επιδοτήσεων των ντόπιων Παραγωγών προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική τους δήλωση, οι λογιστές τους χρησιµοποιούσαν τους κωδικούς taxis του καθενός εξ αυτών.

Δεδομένου ότι ο Οργανισμός Πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.) άλλαξε την εφαρμογή πρόσβασης στο Σύστηµα ∆ηµοσιοποίησης Πληρωµών με αποτέλεσμα οι λογιστές δεν µπορούν να εισέλθουν στην εφαρµογή, δεν µπορούν να δουν τις εισπραχθείσες Επιδοτήσεις των ντόπιων Παραγωγών που αφορούν το έτος 2018 και ως εκ τούτου, δεν µπορούν να έχουν εικόνα για τις Αγροτικές Επιδοτήσεις που έχουν εισπράξει και αφορούν το έτος 2018.

Σημειώνεται ότι η βεβαίωση του Οργανισμού Πληρωμών Υ.Α.Α.Τ., δεν αρκεί γιατί ΔΕΝ περιλαµβάνει τις Συνδεδεµένες Επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν εντός του 2019, αφορούν το 2018 και θα πρέπει να φορολογηθούν.

Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) ενηµερώνει ότι το πρόβληµα δυστυχώς επιβαρύνει τον δικαιούχο ΘιακοΚεφαλονίτη ΑγροΚτηνοτρόφο, ο οποίος αν δεν προσκοµίσει στο λογιστή του την Κατάσταση Δηµοσιοποίησης Πληρωµών, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι Επιδοτήσεις, το είδος τους και ο χρόνος καταβολής τους, ή τους κωδικούς του, δεν θα µπορέσει ο λογιστής να έχει πρόσβαση στην πληροφορία των Αγροτικών Επιδοτήσεων.
Κατ’ επέκταση, θα αποτυπωθούν λανθασμένα στοιχεία για το πιο βασικό πράγµα αυτό της ασφάλισης. Το χειρότερο όµως είναι ότι εξαιτίας της µη αναγραφής των Αγροτικών Επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν στο 2019 και έπρεπε να φορολογηθούν στο φορολογικό έτος 2018, το τελικό καθαρό φορολογητέο Αγροτικό Εισόδηµα θα είναι µικρότερο από το πραγµατικό. Όπερ σηµαίνει ότι όσοι ντόπιοι ΑγροΚτηνοτρόφοι έχουν και άλλα εισοδήµατα εξωγεωργικά, έχουν πολλές πιθανότητες το Αγροτικό τους Εισόδηµα να είναι µικρότερο από το 50% του συνολικού δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήµατος. Άρα να χάσουν την ιδιότητα του κατ’ Επάγγελµα ΑγροΚτηνοτρόφου με ότι οδυνηρά αποτελέσματα αυτό φέρει ιδιαιτέρως στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Από Ε.Α.Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ


Πηγή