Η ΑΚΙΔΑ για το κλείσιμο της μονάδας FRIGOGLASS


Το κλείσιμο της μονάδας της FRIGΟGLASS στην πόλη μας είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη πρώτα για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και για την τοπική μας οικονομία.

Η ΑΚΙΔΑ στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων για να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, οι μισθοί και τα δικαιώματά τους και καλεί τους δημότες να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους σε αυτόν τον αγώνα.


Πηγή