Θεατρική παράσταση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο

Θεατρική παράσταση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 4ου Δ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 9.00μ.μ


Πηγή