ΚΔΑΠ Αρχαίας Ολυμπίας: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων

Άρχισε από το περασμένο Σάββατο 8 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου, η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2019-2020, στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας η οποία αφορά το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών αλλά και τον Παιδικό Σταθμό «Ο Μικρός Αρκούδος».

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών, στα οποία παρέχεται και εξασφαλίζεται η απασχόληση αυτών εκτός σχολικού ωραρίου από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟ «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΚΟΥΔΟΣ», φιλοξενεί νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως και την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, στα οποία παρέχεται καθημερινή φύλαξη, με σκοπό την φροντίδα, την διαπαιδαγώγηση και την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Αιτήσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Αριστείδη Παναγιωτόπουλου, κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση από 8/06/2019 μέχρι και 28/06/2019 στη Διεύθυνση www.eetaa.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISNET. Σε κάθε περίπτωση η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό της Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ, τον Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. συζύγου / συντρόφου (όπου απαιτείται), καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών. Η ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μέχρι 28/06/2019για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και την δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020.

Για όλες τις αιτούσες απαιτείται:

  • Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, με υπογραφή.
  • Αποδειχτικό στοιχείο ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018(εισοδήματα έτους 2018).

Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσεις που είναι:

  • Χήρος ή
  • Κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αφορούν κάθε ενδιαφερόμενη/ο χωριστά ανάλογα την περίπτωση.

Για διευκρινήσεις και βοήθεια στην υποβολή των αιτήσεων – συγκέντρωση των δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κα Ελένη Μαντά, τηλ. επικοινωνίας 2624029059 ή 2624032351 κα Γεωργία Χαριτοπούλου (υπεύθυνη Παιδικού Σταθμού) (Δευτέρα –Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:00).


Πηγή