Λεχαινά: Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο

Το δημοτικό συμβούλιο Ανδραβίδας Κυλλήνης συνεδριάζει την Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 13.00 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναπλήρωση κενωθείσας θέσης τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)
  2. Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ-001, του έργου με τίτλο: «Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδων Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης» (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)
  3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Νέος δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός Δ.Κ. Βάρδας» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)
  4. Έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κτιρίων αποθηκών ΑΣΟ, περιβάλλοντα χώρου και συνδετήριων δρόμων» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)
  5. Έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικ. Δάφνης Τ.Κ. Αετοράχης» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)
  6. Γνωμοδότηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2019, του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης & Παιδείας» (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)
  7. Γνωμοδότηση για προϋπολογισμό , οικον. έτους 2019, του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Π.Κ.Κ.Κ. Σταφιδοκάμπου» (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)


Πηγή