Μήνυμα του ΙΚΙ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Όπως έχει τονιστεί στο περσινό αλλά και σε προηγούμενα μηνύματα του ΙΚΙ, η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) δεν μπορεί να θεωρείται ημέρα ‘εορτασμού’ αλλά μόνο περισυλλογής και βαθύτατου προβληματισμού. Και αυτό, γιατί η σημερινή περιβαλλοντική κρίση, η «άβολη αλήθεια» της εποχής μας, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων ανθρώπινων επιλογών, πολιτικών και δραστηριοτήτων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Είναι πλέον γνωστό ότι η ερημοποίηση, η απώλεια βιοποικιλότητας και το σημαντικότερο όλων, η κλιματική αλλαγή, ή σωστότερα η κλιματική κρίση, αποτελούν τις μείζονες προκλήσεις αλλά και αισθητή πραγματικότητα, σε κάθε χώρα και περιοχή του πλανήτη.

Οι υπεύθυνες πολιτικές ηγεσίες, σε όλα τα επίπεδα, διεθνές, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, καθώς και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως και οι ενεργοί πολίτες θα πρέπει να συντονίσουν και να κατευθύνουν τις δράσεις τους, με τρόπο στοχευμένο και αποφασιστικό, αν θέλουν να υπάρξει κάποια ελπίδα και κυρίως κάποιο υπολογίσιμο αποτέλεσμα. Ήδη στη μάχη αυτή έχουν ριχτεί ακόμα και οι μαθητές των σχολείων στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου μαθητικού κινήματος!

Είναι γνωστό ότι το ΙΚΙ, όλα τα χρόνια λειτουργίας του, έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της δράσης του στην σωστή διαχείριση και προστασία και του φυσικού (και όχι μόνο) περιβάλλοντος

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος θα διοργανώσει το 18ο κατά σειράν επιστημονικό συμπόσιο, πως ήδη έχει προαναγγελθεί (μήνυμα ΙΚΙ στις 21-12-2018), με ένα θέμα εξαιρετικά κρίσιμο και επίκαιρο σε ολόκληρο τον κόσμο και την Ελλάδα αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό για τα νησιά μας : «Κρίσεις, Κίνδυνοι Καταστροφές στην εποχή της κλιματικής αλλαγής. Η νέα κανονικότητα» το οποίο θα διεξαχθεί μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Είναι φανερό ότι η κατανόηση του ζητήματος αυτού και η ευαισθητοποίηση όλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την όποια επίλυση και αντιμετώπισή του.


Πηγή