Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Πάτρα – Πύργος

Οι σημερινές δραματικές και πιθανώς αναμενόμενες εξελίξεις για το έργο – βραχνά, Πύργος – Πάτρα, επιβεβαιώνουν την πάγια άποψη του Επιμελητηρίου Ηλείας για τους κινδύνους που προκύπτουν από την κατάτμηση του έργου σε 8 εργολαβίες.

Συγκεκριμένα σήμερα 10/6 έληξε η προθεσμία για προσκόμιση από τον όμιλο Καλογρίτσα Εγγυητικών επιστολών για τις υπ’ αριθμ. 1 και 4 εργολαβίες στις όποιες ήταν ανάδοχος.

Η αρμοδία υπηρεσία συμφώνα με την νομοθεσία είναι υποχρεωμένη να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να απευθυνθεί στον δεύτερο.

Ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της ανάθεσης στον δεύτερο μειοδότη είναι 6 μήνες.

Συνεπώς υπάρχουν 5 συμβασιοποιημένες εργολαβίες, 1 στα δικαστήρια και 2 με έκπτωτο ανάδοχο.

Δυστυχώς η όλη εξέλιξη είναι πολύ άσχημη έως απογοητευτική.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας

Κωνσταντίνος Νικολούτσος


Πηγή