Ο Σ. Μυλωνάς ζητά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΔ


Με επιστολή του ο νεοεκλεγείς δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Ν.Μυλωνάς…

…ζητά την άμεση διενέργεια έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε κοινή συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΔ, με αποκλειστικό θέμα την πλήρη ενημέρωση του σώματος για την κατάσταση στη ΔΕΥΑΔ και την λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης της λειψυδρίας που βασανίζει σχεδόν το σύνολο των δημοτών.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριοι,
Σε συνέχεια της συζήτησης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 26/06/2019 για την κατάσταση στη ΔΕΥΑΔ και της πρότασης που υποβάλλαμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σημειώνουμε τα εξής.
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες και δέκτες έντονων και δικαιολογημένων παραπόνων από συνδημότες μας και αιρετούς για τις παρουσιαζόμενες μεγάλες ελλείψεις νερού σε όλη σχεδόν την έκταση του Δήμου. Πέραν του γεγονότος αυτού, η κατάσταση σήμερα στην ΔΕΥΑΔ είναι ζοφερή δεδομένου ότι

• Δεν διαθέτει μόνιμο προσωπικό

• Οι οφειλές της ανέρχονται σε δυσθεώρητα ύψη, μόνο στην ΔΕΗ ξεπερνούν τις 700.000 € και έχουν ήδη εκδοθεί εντολές για αποκοπές αντλιοστασίων. Το ύψος των οφειλών σε προμηθευτές και εργολάβους είναι άγνωστο. Συνολικά οι οφειλές με πρόχειρους υπολογισμούς εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνούν τα 2 εκ €. Άγνωστη βέβαια είναι η συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, ποια είναι τα ταμειακά της διαθέσιμα κλπ.

• Δεν υπάρχει οργανωμένη αντιμετώπιση των βλαβών που παρουσιάζονται με συνέπεια να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην επισκευή τους, να είναι άγνωστο πως διασφαλίζεται η ποιότητα των επεμβάσεων, το είδος, το μέγεθος τους, το κόστος, η παραλαβή και βέβαια η εξόφληση τους.

• Η εισπραξιμότητα της εταιρίας είναι εξαιρετικά χαμηλή, μόνο το 17 % των πελατών είναι συνεπείς στην εξόφληση των λογαριασμών, ενώ οι απλήρωτοι λογαριασμοί ξεπερνούν τα 3 εκ €!

• Οι δικαστικές αποφάσεις για αναγκαστικές διαταγές πληρωμής έχουν στερέψει το ταμείο της ΔΕΥΑΔ.

• Άγνωστη παραμένει η τύχη σημαντικών παραγόντων στην λειτουργία της ΔΕΥΑΔ όπως η λήψη ενδείξεων, η έκδοση λογαριασμών, το μέγεθος και η αντιμετώπιση της κλοπής νερού, των αντικανονικών αρδεύσεων κ.α.
Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε χρονική περίοδο που οι ανάγκες σε νερό πολλαπλασιάζονται και οι ελλείψεις του δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην κοινωνία μας φρονούμε ότι απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των φαινομένων λειψυδρίας για το επόμενο χρονικό διάστημα των δυο τριών μηνών.

Γι αυτό επαναφέρουμε την πρότασή μας για άμεση διενέργεια έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε κοινή συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΔ, μέσα στο Σαββατοκύριακο αν είναι δυνατό και όχι αργότερα από τη Δευτέρα, με αποκλειστικό θέμα την πλήρη ενημέρωση του σώματος για την κατάσταση στη ΔΕΥΑΔ και την λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης της λειψυδρίας που βασανίζει σχεδόν το σύνολο των δημοτών.


Πηγή