Πάτρα: Έρχονται δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο

Σας καλούμε να παραστείτε σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, στα κόμματα – συνδυασμούς, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).

Επίσης, σας καλούμε να παραστείτε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Frigoglass – Απολύσεις εργαζομένων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 2. Έγκριση χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (σχετική η αριθ. 81/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 3. Έγκριση τοποθέτησης αναβατορίου ανοικτού τύπου Α.Μ.Ε.Α. στο κτίριο ιδιοκτησίας κ. Μαγγιώρου Δημητρίου, επί της οδού Βλασσοπούλου (σχετική η αριθ. 83/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 4. Άδεια εγκατάστασης 45 τηλεπικοινωνιακών καμπίνων της Vodafone – Panafone Α.Ε.Ε.Τ. σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (FTTH), σε διάφορες περιοχές του Δήμου ΠΑΤΡΕΩΝ, Α/Κ Κωνσταντινουπόλεως» (σχετική η αριθ. 84/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 5. Άδεια εγκατάστασης μιας καμπίνας και ενός κατανεμητή επί της οδού Αρόης: α) της V62 καμπίνας της Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. συμπληρωματικά της V 15 (άδεια 2/2018-NGA_Pelopas), για τεχνικούς λόγους β) του KV 377 κατανεμητή της ΟΤΕ Α.Ε. πλησίον του KV 375 και της V62 για τεχνικούς λόγους (προς εξυπηρέτηση πλεονάσματος συνδρομητών λόγω διασύνδεσης) (σχετική η αριθ. 89/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 6. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού Κορώνης, λόγω έργου ανακατασκευής του, από το Δήμο Πατρέων (σχετική η αριθ. 85/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 7. Τροποποίηση της 231/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, για «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή από τη Δυτική προβλήτα του Ρίου, την οδό Ελευθερίας μέχρι και την οδό Εγνατίας, λόγω έργου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (σχετική η αριθ. 90/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 8. Λήψη απόφασης σε εκτέλεση της αρ. 196/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, για το κατάστημα «CIELO» κ. Γεωργίου Αντύπα Χαϊκάλη που αφορά: α) Αναπροσαρμογή μισθώματος και β) Διαγραφή οφειλής (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 9. Λήψη απόφασης σε εκτέλεση της αρ. 285/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, για το κατάστημα «MARE MARE» κας Τζιβιέρη Κυριακής που αφορά: α) Αναπροσαρμογή μισθώματος και β) Διαγραφή οφειλής (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 10. Λήψη απόφασης σε εκτέλεση της αρ. 240/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, για το κατάστημα «ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΜΑΡΙΝΑΣ» της Εταιρείας Αθανασόπουλος Πελοπίδας ΕΠΕ, που αφορά: α) Αναπροσαρμογή μισθώματος και β) Διαγραφή οφειλής (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 11. Λήψη απόφασης σε εκτέλεση της υπ΄ αρ. 804/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, για την Εταιρεία Κωνσταντίνος & Ηλίας Χρυσανθακόπουλος Ε.Π.Ε, που αφορά σε Διαγραφή μέρους οφειλής (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 12. Εξέταση ενστάσεων, αναφορικά με τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο, στο ΟΤ/Κ.Φ. 1542, στη περιοχή «Έξω Αγυιά», του σχεδίου πόλης Πατρών, σε συμμόρφωση με την υπ. αριθ. 1135/2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και ψήφιση πίστωσης, για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας (επιπλέον της οφειλόμενης εισφοράς) εδαφικού τμήματος, μετά το από 28-02-2018 Πρακτικό του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Αχαΐας, στο ακίνητο συνιδιοκτησίας των κ. κ. Δημητρίου, Ιωάννη, Κων/νου, Νικόλαου Τσινιά και Αικατερίνης Σπυροπούλου (σχετική η αριθ. 82/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 13. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης εξωτερικών χώρων και εγκαταστάσεων στο χώρο του πρώην camping ΕΟΤ του Δήμου Πατρέων στην Οργανωτική επιτροπή των 2ων Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019, για αγωνιστικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού παραχώρησης (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 14. Παροχή σύμφωνης γνώμης Δήμου Πατρέων για παραχώρηση χώρων αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας, που βρίσκονται στο χώρο του πρώην camping ΕΟΤ, στην Οργανωτική Επιτροπή των 2ων Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων – Πάτρα 2019, για αγωνιστικές δραστηριότητες και υποστηρικτικές δομές και για χρονικό διάστημα από 5-8-2019 έως 5-9-2019 (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης του ακινήτου, επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 19, στο Κάστρο της Πάτρας, ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ Πατρών, στο Δήμο Πατρέων, για τη λειτουργία του «Σπιτιού του Νερού», για ορισμένο χρονικό διάστημα (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 16. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 17. Έγκριση της αριθ. 26/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην έκτακτη επιχορήγησή του, οικον. έτους 2019 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 18. Έγκριση της αριθ. 34/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην Γ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2019 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 19. Έγκριση της αριθ. 24/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχ. Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, η οποία αφορά στην έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2019 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Συνδέσμου).
 20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, που αφορά στην 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2019 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Συνδέσμου).
 21. Έγκριση γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, για τροποποίηση και παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. 5635/2019 σύμβασης, για την προμήθεια του υπολειπόμενου εξοπλισμού και συγκεκριμένα για τα είδη ομάδων Ζ και Ι, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β, για άτομα με νοητική υστέρηση (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 22. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος, μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (απευθείας ανάθεση λόγω αποκλειστικότητας), για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού- Γεωγραφικού συστήματος ArcGIS (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 23. Έγκριση γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων επιτροπών και παράταση των αριθ. 40781/2018 και 40783/2019 συμβάσεων, για την προμήθεια αδρανών υλικών (Ομάδες Α και Β) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 24. Αποδοχή χρηματοδότησης- ένταξης της πράξης «Ανάπλαση Ζαρουχλεϊκων», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 25. Αναδοχή οφειλών προς τρίτους της υπό εκκαθάριση Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πάτρας (ΑΔΕΠ ΑΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Δ/ντής).
 26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα 2017» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου, Κανακάρη – Ναυαρίνου – Εγκατάσταση και Λειτουργία» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 28. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κάλυψη υδραύλακα άρδευσης στην οδό Δαμασκηνού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 29. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού στην Καρυά Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 30. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επέκταση πασσαλότοιχου στα όρια του οικοπέδου 4ου ΓΕΛ Πατρών με πάροδο Αρόης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ΔΕ Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Δ/ντής).
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση- επισκευή Δημοτικών κτιρίων (2014)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή φθαρμένων οδοστρωμάτων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 35. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 304/26-04-2017, απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, που αφορά στην αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια).
 36. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 431/16-05-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αντικατάσταση εκπροσώπων της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας στην Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια).
 37. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, για το Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 38. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 39. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων, στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσάτιδος- Παραλίας- Βραχνεϊκων 2017 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 40. Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 41. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 42. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατεδάφιση 10ου ΓΕΛ Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 43. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης βλαβών του έργου «Επέκταση πασσαλότοιχου στα όρια του οικοπέδου 4ου ΓΕΛ Πατρών με πάροδο Αρόης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 44. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ/ντής Έργων).
 45. Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ (e– άδειες) (κατεδάφιση κτισμάτων) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 46. Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ (e– άδειες) (οικοδομικές εργασίες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 47. Έγκριση του από 8/5/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση- τεχνική υποστήριξη και περιοδικός επανέλεγχος των δημοτικών ανελκυστήρων» – έκδοση πιστοποιητικών (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 48. Έγκριση του από 6/5/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση- τεχνική υποστήριξη και περιοδικός επανέλεγχος των δημοτικών ανελκυστήρων», κατά τη χρονική περίοδο 1-1-2019 έως 31-1-2019 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 49. Έγκριση του από 6/5/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση- τεχνική υποστήριξη και περιοδικός επανέλεγχος των δημοτικών ανελκυστήρων», κατά τη χρονική περίοδο 1-2-2019 έως 28-2-2019 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 50. Έγκριση του από 6/5/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση- τεχνική υποστήριξη και περιοδικός επανέλεγχος των δημοτικών ανελκυστήρων», κατά τη χρονική περίοδο 1-3-2019 έως 31-3-2019 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 51. Έγκριση του από 6/5/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση- τεχνική υποστήριξη και περιοδικός επανέλεγχος των δημοτικών ανελκυστήρων», κατά τη χρονική περίοδο 1-4-2019 έως 30-4-2019 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 52. Έγκριση του από 19-6-2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση- τεχνική υποστήριξη και περιοδικός επανέλεγχος των δημοτικών ανελκυστήρων», κατά τη χρονική περίοδο 1-5-2019 έως 31-5-2019 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 53. Έγκριση του από 12/4/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση χημικών τουαλετών» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 54. Έγκριση του από 19/4/2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση της διασύνδεσης internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων και wifi σύνδεση στην Πλαζ» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 55. Έγκριση του από 30/4/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 56. Έγκριση των από 11/4/2019 και 22/4/2019 πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 57. Έγκριση του από 20-5-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 58. Έγκριση του από 9-5-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 59. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής των υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή Εκτυπωτικών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά και plotter), όλων των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και τοποθέτηση των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους- ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» (Τιμ. 2905/2019) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 60. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής των υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή Εκτυπωτικών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά και plotter), όλων των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και τοποθέτηση των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους- ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» (Τιμ. 2956/2019) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 61. Έγκριση του από 20-12-2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Διενέργεια αναλύσεων και μετρήσεων στο νερό της ιαματικής πηγής Αραχωβιτίκων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 62. Έγκριση του από 2-4-2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 63. Έγκριση των από 28-3-2019 και 25-2-2019 πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής των υπηρεσιών «Φύλαξη στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και τον π. Εργοστάσιο Λαδόπουλου» και «Συνδρομή HEPOS στο Ελληνικό» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 64. Έγκριση του από 19-4-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Έγκριτος Group(εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 65. Έγκριση του από 7-6-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Έγκριτος Group(εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 66. Έγκριση των από 8-5-2019 και 15-5-2019 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 67. Έγκριση του από 15-5-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων- δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 68. Έγκριση του από 8-4-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κλάδεμα ψηλών δέντρων στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 69. Έγκριση του από 16-5-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κλάδεμα ψηλών δέντρων στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 70. Έγκριση του από 17-4-2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση κλαδοτεμαχιστή, για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 71. Έγκριση των υπ’ αριθ. 25/18-6-2019 και 26/18-6-2019 πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών «Σχεδιασμός και Οργάνωση εκδηλώσεων – διοργανώσεων του Δήμου Πατρέων» και «Βιντεοσκόπηση έργων και εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).


Πηγή