Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση

Η ολομέλεια του Ιουνίου της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» έχει καθιερωθεί ως μία συνάντηση των μελών του φορέα που δίνει την δυνατότητα στα μέλη να δουν τι σχεδιάστηκε, τι επιδιώχθηκε και τι επιτεύχθηκε την χρονιά που πέρασε, χαράσσοντας, παράλληλα, νέες προοπτικές για την ερχόμενη χρονιά.

Το πρώτο σκέλος της ολομέλειας αφιερώθηκε στις εκλογές που προηγήθηκαν τον Μάιο για εκλογή αντιπροσώπων στις Περιφέρειες, τους Δήμους και την Ευρωβουλή, αλλά και τις Εθνικές για την Ελληνική Βουλή που θα ακολουθήσουν σύντομα. Αφορμή για αυτή τη θεματολογία υπήρξε ο προβληματισμός των μελών για τις στάσεις και συμπεριφορές που επικρατούν την περίοδο αυτή και τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας του ενεργού πολίτη, του ρόλου που έχει να παίξει και της ευθύνης που αναλαμβάνει. Απώτερος στόχος, μέσα από την αυτοπαρατήρηση, να προταθούν τρόποι για την ουσιαστική αλληλεπίδραση με την εξουσία που θα οδηγούν αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων ώστε το έργο της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ως κοινωνικού φορέα ενεργών πολιτών να ανταποκριθεί στο ρόλο του αλλά και για ευρύτερα κοινωνικά θέματα. Στο δεύτερο μέρος της ολομέλειας μέσα από την παρουσίαση του συνολικού έργου της χρονιάς, το οποίο ήταν πλούσιο και δυναμικό, επιδιώχτηκε η ανάδειξη των σημαντικών στοιχείων του φορέα αλλά και εκείνων που χρήζουν βελτίωσης.

Η ουσιαστική συμμετοχή των μελών και η ανοιχτή τους διάθεση να επικοινωνήσουν με ειλικρίνεια, είναι στοιχεία που έδωσαν ιδιαίτερο νόημα στην συνάντηση αυτή. Η συνεπής δέσμευσή τους στους στόχους αλλά και η προσωπική τους στάση ζωής με προσήλωση σε πανανθρώπινες αξίες και αρχές, είναι αυτά που διατηρούν τον φορέα δυνατό μέσα στο χρόνο ανεξαρτήτως των πολιτικών επιλογών του καθενός, να υπηρετεί και να εκπαιδεύει την κοινότητα στην πρόληψη και την αναζήτηση ενός ποιοτικού τρόπου ζωής.

Η ολομέλεια έκλεισε σε ένα πνεύμα αισιοδοξίας για την χάραξη της νέας πορείας της ΠΡΟΤΑΣΗΣ από Σεπτέμβριο.

Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η τακτική ολομέλεια του Ιουνίου στην Κίνηση Πρόταση


Πηγή