Πάτρα: Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Ιουνίου στις 13.00 στο κτίριο Λαδόπουλου και όχι την Τετάρτη όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί.

Τα θέματα είναι τα εξής:

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (Β΄ Φάση) – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (ΕΣΗΔΗΣ 76863) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή ΄΄ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ΄΄» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Επιστροφή παράβολου ένστασης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των Δημοτικών κτιρίων & ανταλλακτικών για αποκατάσταση βλαβών συστημάτων βλαβών κλιματισμού», με συνοπτικό διαγωνισμό» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Χρονική Παράταση της σύμβασης για την Προμήθεια Δομικού Πλέγματος Οδοποιίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Καρούσος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου– Αρμ. Δ/ντρια)
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής


Πηγή