Πάτρα: Mε επιτυχία διεξήχθη η 5η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών του έργου GPP4Growth του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει στο έργο «Green Public Procurement for resource-efficient regional growth (GPP4Growth)» ως επικεφαλής εταίρος. Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα). Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg Europe, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην σελίδα https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών. Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές οι κ.κ.: Καθηγητής. Χρήστος Μπούρας, Επιστημονικός Υπεύθυνος τους έργου, Θωμάς Σταυρόπουλος Δικηγόρος, Διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου και Μαρία Διαμαντοπούλου, Δ/νση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Προμηθειών, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι πρόσφατες αλλαγές στον Ν. 4412/2016, σκιαγραφήθηκαν οι προκλήσεις των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε μια πρώτη προσέγγιση του Σχεδίου Δράσης που θα προτείνει το Πανεπιστήμιο Πατρών και θα αφορά τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα: Mε επιτυχία διεξήχθη η 5η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών του έργου GPP4Growth του Πανεπιστημίου


Πηγή