Πίνακες Δικαιούχων για τις επικείμενες αυτοψίες Κτηματολογίου στους Τσουκαλάδες

Πίνακες Δικαιούχων για τις επικείμενες αυτοψίες Κτηματολογίου στους Τσουκαλάδες

ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370801
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370901
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370902
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370906
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370908
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370910
ΟΤΑ: ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ: 340370912

The post Πίνακες Δικαιούχων για τις επικείμενες αυτοψίες Κτηματολογίου στους Τσουκαλάδες appeared first on aromalefkadas – Ενημερωτική ιστοσελίδα της Λευκάδας.


Πηγή