Παρέμβαση Νικήτα Αρετάκη – Αποδομεί τη σύμβαση για τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου Ζακύνθου

Κάνοντας τη πρώτη του δέσμευση πράξη, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, Νικήτας Αρετάκης, πριν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά του, προχωρά στην αποδόμηση της σύμβασης, προβάλλοντας συγκεκριμένα επιχειρήματα, για για το έργο " ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ” Με ανακοίνωση του ο νέος Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης,μεταξύ άλλων ,επισημαίνει:

 • «Η σύμβαση αυτή είναι απαράδεκτη για τα συμφέροντα του Δήμου, προσπαθεί εμφανώς η κοινοπραξία να αντικαταστήσει την Δημοτική αρχή στη διαχείριση των δημοτικών τελών προς όφελος της για πολλές δεκαετίες δεδομένου ότι μετά τα δώδεκα έτη που λήγει η σύμβαση αυτή θα έχει ολοκληρωθεί η διάρκεια ζωής των φωτιστικών, οπότε ο Δήμος πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο των φωτιστικών χωρίς να έχει καρπωθεί το όφελος από την μειωμένη κατανάλωση άρα θα υποχρεωθεί να συνεχίσει με τις ίδιες εξαρτησιακές συμβάσεις»

Συγκεκριμένα,
Οι εταιρίες Α) “ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ” μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης εύθηνης εμπορίας φωτιστικών προέλευσης Κίνας με αρχικό κεφάλαιο σύστασης 30,000 ευρω Β) ECO STREET Ανώνυμη Τεχνική εταιρία Γ) “ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ” Ανώνυμη Εταιρία Τηλεποικοινωνιακών Συστημάτων Συνέστησαν κοινοπραξία που με την επωνυμία «Κ/Ξ ECOGLOB» υπέγραψε την 7/2/2019 με τον κύριο Δήμαρχο Ζακύνθου σύμβαση με την οποία συμφωνείται: 1) Να αντικατασταθούν οι λαμπτήρες στους παραδοσιακούς ιστούς φωτισμού και τα φωτιστικά στους λοιπούς υπάρχοντες ιστούς με άλλα φωτιστικά τεχνολογίας LED χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση νέου ιστού 2) Να εγκατασταθεί σύστημα τηλεδιαχείρισης του δικτύου και επιπροσθέτως συστήματα δια τηλεχειρισμό περιορισμένου αριθμού κάδων απορριμμάτων, δια τηλεχειρισμό χώρων στάθμευσης σε τρία δημοτικά παρκιγκ, δια τηλεχειρισμό της ροής οχημάτων και εγκατάσταση κεραιών πρόσβασης στο WI-FI 3) Να προσληφθεί ανεξάρτητος σύμβουλος η αμοιβή του οποίου θα είναι υποχρέωση του Δήμου. 4) Nα αναλάβει η Κοινοπραξία την συντήρηση του έργου για 12 συνεχή έτη. 5) Το ποσόν που θα καταβάλει ο Δήμος στην Κοινοπραξία είναι συνολικά 14.218.402,79 ευρώ που δύναται να αυξηθεί κατά 5.733.226,93 ευρώ για πρόσθετες επί πλέον εργασίες και αφορά 13692 λάμπες και 6228φωτιστικά. Το ποσόν θα προέρχεται αποκλειστικά από κεφάλαια του Δήμου και συγκεκριμένα από τα δημοτικά τέλη που θα καταθέτει η ΔΕΗ σε τραπεζικό λογαριασμό για την πληρωμή της Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν επαρκούν τα χρήματα του λογαριασμού για την πληρωμή της Κοινοπραξίας θα συμπληρώνονται από κεφάλαια του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου. 6) Το κέρδος στα δώδεκα έτη για τον Δήμο το εκτιμάει η Κοινοπραξία σε 2.940.733,27 ευρώ. 7) Μετά την υπογραφή της σύμβασης προβλέπεται η επιβεβαίωση του αριθμού των προς εγκατάσταση φωτιστικών, η κατηγοριοποίηση των οδών, ο εντοπισμός των οδών με διαφορετική διαστασιολόγιση είτε σε ύψος των ιστών είτε σε μεταξύ τους αποστάσεις και ως εκ τούτου και η επιλογή για την εγκατάσταση του κατάλληλου φωτιστικού. 8) Σημειώνεται στη σύμβαση ότι η οριστική παραλαβή του έργου συμπίπτει με το πέρας της εγκατάστασης των φωτιστικών όπου και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 533.323,00 ευρώ και αντικαθίσταται με την εγγυητική επιστολή ετήσιας συντήρησης περίπου 30,000 ευρώ. 9) Σημειώνεται στη σύμβαση η αποκατάσταση ζημιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή εξαιτίας τρίτων να βαρύνει το Δήμο. Δια το περιεχόμενο της σύμβασης κι όσον αφορά τις επισημανθείσες ως άνω παραγράφους έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 1. Ορθώς απεφασίσθη να αντικατασταθούν λαμπτήρες και φωτιστικά με άλλα, νέας τεχνολογίας led, με μεγάλη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των 50000 ωρών λειτουργίας, καθόσον θα προκύπτει σημαντική οικονομία κόστους καταναλισκόμενης ενέργειας και συντήρησης.
 2. Οι τηλεδιαχειρήσεις είναι ανώφελες, καθόσον δεν έχουμε ούτε κάδους, ούτε χώρους στάθμευσης, ούτε εφαρμογή κάποιας συγκοινωνιολογικής μελέτης, αλλά και του ιδίου του συστήματος η τηλεδιαχείρηση είναι ανώφελη, διότι δεν εμφανίζονται βλάβες λόγω της μακράς διάρκειας ζωής των λαμπτήρων. Οι τηλεδιαχειρήσεις το μόνο που επιτυγχάνουν σ’ αυτή τη φάση είναι η εξάρτηση του Δήμου από την Κοινοπραξία και η μη δυνατότητα του Δήμου να ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος από οικονομική άποψη.
 3. Ανεξάρτητος Σύμβουλος δεν χρειάζεται και μάλιστα αμειβόμενος από το Δήμο, καθόσον υπάρχει τεχνική Υπηρεσία. Η αντικατάσταση φωτιστικών είναι μια συνήθης ενέργεια η οποία καλύπτεται από τις ηλεκτρολογικές άδειες και δεν είναι δυνατόν ο Δήμος να επιβαρύνεται με πρόσθετα έξοδα δήθεν ειδικών συμβούλων.
 4. Ανάθεση συντήρησης για δώδεκα έτη δεν χρειάζεται, διότι η τεχνολογία αυτή των led έχει εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον δώδεκα έτη, οπότε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να αντιμετωπίσει ελάχιστες βλάβες που ενδεχομένως μπορεί να συμβούν. Εάν κάποια φωτιστικά είναι ελαττωματικά αυτό θα φανεί τους πρώτους μήνες και η αποκατάσταση θα αφορά την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου.
 5. Στην οικονομική προσφορά οι αναφορές στα οικονομικά οφέλη γίνονται απαραδέκτως από την κοινοπραξία βάσει εκτιμήσεων και με αυτές τις εκτιμήσεις τεκμηριώνεται το οικονομικό όφελος του προσφέροντος 11.466.453,86 και του Δήμου 2.940.733, 27 ευρώ και διαμορφώνεται το ποσόν της σύμβασης σε 14.218.402, 79 ευρώ.
  Πως είναι δυνατόν να γνωρίζουμε προκαταβολικά την εξέλιξη της τιμής κιλοβατώρας σε βάθος δώδεκα ετών, εφόσον στο χώρο της ενέργειας γίνονται τεράστιες ανακατατάξεις με τον ιδιωτικό τομέα να πρωταγωνιστεί και πως είναι δυνατόν να είμαστε βέβαιοι ότι δεσμεύουμε το Δήμο επωφελώς με τέτοιες συμβάσεις.
 6. Το ότι πρόκειται περί αυθαιρέτων εκτιμήσεων της κοινοπραξίας πως το κέρδος του Δήμου ανέρχεται σε 2.940.733, 27 ευρώ τη δωδεκαετία, συνάγεται από το ότι τα πρώτα έξι χρόνια η Κοινοπραξία εκτιμά πως το κέρδος του Δήμου θα είναι 928.909, 80 ευρώ ενώ τα τελευταία έξι χρόνια θα ανέλθει σε 2.011.823, 47 ευρώ.
 7. Ο ακριβής αριθμός και ο τύπος των φωτιστικών που θα απαιτηθούν έπρεπε να γίνει πριν την υπογραφή της σύμβασης, διότι αλλιώς δεν είναι σωστή η οικονομική αποτίμηση του κόστους του έργου και η σύνταξη οικονομικής προσφοράς. Τούτο δεικνύει πολλά όσον αφορά την σωστή διενέργεια του διαγωνισμού.
 8. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής των 573,323.00 ευρώ αμέσως μετά την τοποθέτηση των φωτιστικών και η αντικατάσταση της με την εγγυητική των 30.000 ευρώ της ετήσιας συντήρησης δεικνύει ότι το έργο παραλαμβάνεται αμέσως μετά την τοποθέτηση των φωτιστικών χωρίς να υπάρξει χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εταιρίες παρέχουν πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα LED. Η παρουσία της εταιρίας δεν αποτελεί εγγύηση ούτε για την ποιότητα ούτε για την ανάληψη ευθύνης σε προβλήματα μη καλής λειτουργίας.
 9. Στη σύμβαση αναγνωρίζεται ανωτέρα βία για την Κοινοπραξία και σωστά, για τον Δήμο όμως δεν αναγνωρίζεται ανωτέρα βία εάν πχ η ΔΕΗ για οποιοδήποτε λόγο δεν καταθέσει στο τραπεζικό λογαριασμό τα δημοτικά τέλη υποχρεώνεται ο Δήμος να καταθέσει κεφάλαια από τον προϋπολογισμό του για την εξυπηρέτηση της οφειλής, δηλαδή όχι μόνο εκχωρούμε τα δημοτικά τέλη στην Κοινοπραξία άλλα εγγυόμαστε για την είσπραξη και καταβολή των για τα οποία είναι υπεύθυνη η ΔΕΗ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η σύμβαση αυτή είναι απαράδεκτη για τα συμφέροντα του Δήμου, προσπαθεί εμφανώς η κοινοπραξία να αντικαταστήσει την Δημοτική αρχή στη διαχείριση των δημοτικών τελών προς όφελος της για πολλές δεκαετίες δεδομένου ότι μετά τα δώδεκα έτη που λήγει η σύμβαση αυτή θα έχει ολοκληρωθεί η διάρκεια ζωής των φωτιστικών, οπότε ο Δήμος πρέπει να αντικαταστήσει το σύνολο των φωτιστικών χωρίς να έχει καρπωθεί το όφελος από την μειωμένη κατανάλωση άρα θα υποχρεωθεί να συνεχίσει με τις ίδιες εξαρτησιακές συμβάσεις. Θα έπρεπε να έχει γίνει μια εργολαβία προμήθειας και αντικατάστασης των φωτιστικών του δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες LED με αναλυτικό τιμολόγιο και προϋπολογισμό οπότε το κόστος υπολογίζεται περίπου στο ένα πέμπτο αυτού που τώρα βαρύνει το Δήμο και θα είχαμε καλύτερα και από απόψεως εγγύησης αποτελέσματα. Ο Δήμος της ΛΑΜΙΑΣ αν έχω πληροφορηθεί σωστά, διότι δεν έχω προσωπική γνώση δια την κατασκευή αντίστοιχου έργου, απέρριψε τη συμμετοχή της εταιρίας ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ και διέθεσε περίπου 4.900.000 ευρώ ενώ εδώ η κοινοπραξία στοχεύει στα είκοσι εκατομμύρια ευρώ. Οι αιτιάσεις περί δημιουργίας έξυπνης πόλης στη περίπτωση της Ζακύνθου δεν έχουν νόημα, απλώς μετατρέπουν την επιστήμη σε κερδοσκοπικό εργαλείο διότι η Ζάκυνθος πρέπει πρώτα να γίνει Πόλη με τις απαραίτητες υποδομές και μετά να σκεφτεί αν θα γίνει έξυπνη. Τελευταία μου έλεγε ο κύριος προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δια την τραγική κατάσταση που βιώνουν οι μαθητές στα διδακτήρια και για τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Η νέα δημοτική Αρχή θα κοστολογήσει τις συμβάσεις που η ίδια είναι υποχρεωμένη να διαχειριστεί, εάν είναι σοβαρώς επιζήμιες για το Δήμο θα τις καταγγείλει ως καταχρηστικές και θα επιδιώξει την αποζημίωση του Δήμου από κάθε συνυπεύθυνο. Χαιρετίζουμε και χειροκροτούμε το γεγονός ότι το δημοσίως αναφερθέν από εμάς ως απαράδεκτο ποσόν των 75.000 ευρώ δια τον χρωματισμό εξωτερικά του Δημαρχείου όπως αρχικώς υπευθύνως μας πληροφόρησαν παρουσία πολλών μελών του συνδυασμού μας τελικά περιορίσθη στις 25.000 ευρώ. Κατόπιν τούτων πιστεύουμε η Δημοτική αρχή πρέπει να περιορισθεί μέχρις την 1/9/2019 στην υπογραφή των απολύτως αναγκαίων συμβάσεων όπως άλλωστε ο νόμος καθορίζει. Νικήτας Αρετάκης


Πηγή