ΠΟΜΕΝΣ: Αξιοποίηση Υποδομών Στρατοπέδου ”ΧΡΙΣΤΙΑ” (Πρώην 409 ΓΣΝ Πάτρας)

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΧ), ότι μέχρι και περίπου πριν από ένα έτος, το Στρατόπεδο ‘’Χριστιά’’ και οι κτιριακές του υποδομές στην πόλη της Πάτρας, όπου στεγαζόταν το πρώην 409 ΓΣΝ, είχαν παραχωρηθεί για στέγαση κλινικών και υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Άγιος Ανδρέας”. Πλέον, μετά την ανέγερση και λειτουργία των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του ως άνω νοσοκομείου εντός του αστικού ιστού της Πάτρας, έχει παραδοθεί εκ νέου στην Στρατιωτική Αρχή.
 1. Με βάση την σχετική πληροφόρηση που έχουμε αντλήσει από την 6ηΥγειονομική Περιφέρεια, η κτήση των εν λόγω υποδομών θεμελιώθηκε στην βάση κληροδοτήματος υπό όρο. Η κληροδοσία συνίσταται βάσει της διαθήκης του θανόντα, στην παροχή μιας περιουσιακής ωφέλειας, χωρίς το νομικό πρόσωπο του ωφελουμένου κληροδόχου, να γίνεται κληρονόμος. Ο δε όρος, -κατά τις πληροφορίες-, αφορά την χρήση των υποδομών για παροχή Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης κατά αποκλειστικότητα ή μη. Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικής από αυτή για την οποία προορίζονται, η Στρατιωτική Αρχή, κινδυνεύει να απολέσει τις εν λόγω εγκαταστάσεις.
 1. Το εν λόγω στρατόπεδο και οι κτιριακές του εγκαταστάσεις παραμένουν έως σήμερα αναξιοποίητες, ενώ επιβαρύνουν την Στρατιωτική Αρχή με κόστος συντήρησης και διάθεσης προσωπικού προς κάλυψη των αναγκών φύλαξης. Επιπρόσθετα, στην ευρύτερη περιοχή εδρεύει πλήθος Στρατιωτικών Μονάδων και υπηρεσιών, (ΚΕΤΧ, 76 ΜΕ, ΣΕΤΤΗΛ, Λ.Α.Φ. Πατρών, 2/39 ΣΕ (ΓΕΣ) – 116 ΠΜ, 117 ΠΜ, ΚΕΑΤ, Εργοστάσιο ΜΜ-ΕΕ Αράξου, ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ (ΓΕΑ), Ν.Δ.Ι (ΓΕΝ)) με ανελαστικές ανάγκες του προσωπικού τους για παροχή υγειονομικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), κατόπιν σχετικής διαβούλευσης, με τις Ενώσεις Στρατιωτικών των Περιφερειακών Ενοτήτων, Αχαΐας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΧ.), Ηλείας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΛ.) και Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΙΤ) και με την προσδοκία εκκίνησης διερευνητικών επαφών / διαδικασιών, τόσο με τις υφιστάμενες στρατιωτικές Υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας όσο και με τις αρμόδιες Πολιτικές Υπηρεσίες και Αρχές αυτής, πάντα με γνώμονα την τήρηση ορθολογικής ισορροπίας κόστους / οφέλους (προσωπικού και Υπηρεσίας), με ορίζοντα απόσβεσης του όποιου κόστους υλοποίησης μεσο-μακροπρόθεσμα, προτείνει την αξιοποίηση των υποδομών του Στρατοπέδου ΄΄Χριστιά΄΄ προς την κατεύθυνση των εξής προτάσεων:

α. Λειτουργία Σταθμού Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης / παροχής πρώτων βοηθειών και εξωτερικών ιατρείων, στα πρότυπα ενός μικρού στρατιωτικού νοσοκομείου, μέσω της επαναλειτουργίας του 409 ΓΣΝ (Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου), και της στελέχωσης του από ικανό αριθμό ιατρικού και νοσηλευτικού στρατιωτικού προσωπικού (ιδίοι έμψυχοι πόροι), για την κάλυψη των αναγκών πλέον των 3.000 εν ενεργεία στρατιωτικών της Δυτικής Ελλάδας. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, οι οικογένειες αυτών, τα εν αποστρατεία στελέχη και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, ξεπερνούν κατά πολύ τον αριθμό των 20.000 δικαιούχων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τις δομές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών εντοπίζεται ειδικότερα στην Αχαΐα. Επιπρόσθετα, αν ληφθεί υπόψη ότι θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι υγειονομικές και φαρμακευτικές ανάγκες και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό), γίνεται αντιληπτή η επιτακτικότατα αξιοποίησης των εν λόγω εγκαταστάσεων επ’ ωφελεία των ως άνω στελεχών αλλά και υπέρ της εξοικονόμησης δημοσίων πόρων. Η δε εξακολούθηση μετάβασης στην Αττική για την κάλυψη των πάγιων αλλά και έκτακτων αναγκών, απαιτεί λειτουργικά και προσωπικά έξοδα, απώλεια εργατοωρών και κόστος που μετακυλύετε σε λάθος κατεύθυνση, αφού, με αυτές τις δαπάνες θα μπορούσε να συντηρηθεί και να επαναλειτουργήσει το 409 ΓΣΝ.

β. Διαμόρφωση χώρου για λειτουργία Στρατιωτικού Φαρμακείου, με την αξιοποίηση ή τοποθέτηση κατάλληλου προσωπικού, επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα των στελεχών των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία κι εν αποστρατεία, αλλά και των μελών των οικογενειών τους.

γ. Λειτουργία στρατιωτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού / Παιδότοπου, εντός των εγκαταστάσεων, για τα παιδιά των στελεχών των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι, παλιότερα, λειτουργούσε μαιευτική και παιδιατρική κλινική κι άρα υπάρχουν οι σχετικές υποδομές.

δ. Μετεγκατάσταση και λειτουργία της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Πατρών (με δυνατότητα χειμερινών και θερινών εγκαταστάσεων), προς εξυπηρέτηση τόσο των στελεχών των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία κι εν αποστρατεία, όσο και το προσωπικό λοιπών υπουργείων που δεν προέρχονται από την περιοχή (καθηγητές, δάσκαλοι, ιατροί, νοσηλευτές). Η υφιστάμενη Λέσχη Αξιωματικών σε χώρο του ΚΕΤΧ, αδυνατεί να ικανοποιήσει επαρκώς τις ανάγκες του συνόλου των στρατιωτικών, ενώ είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2018.

 1. Η Ομοσπονδία προσκαλεί τους Αποδέκτες για Πληροφορία σε συντονισμό και έμπρακτη υποστήριξη του συμφέροντος τόσο των συναδέλφων μας στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) όσο και των μελών των οικογενειών τους.
 1. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.


Πηγή

 • Δημοσιεύτηκε:

  13 Ιουνίου 2019

 • Κατηγορίες:

  Κοινωνία