Προκήρυξη 3 θέσεων Yπαλλήλων Tραπεζοκομίας στο Γ.Ν. Κέρκυρας.

Εργασία Προκήρυξη 3 θέσεων Yπαλλήλων Tραπεζοκομίας στο Γ.Ν. Κέρκυρας.

Στα πλαίσια της διαδικασίας λειτουργίας του Nοσοκομείου με απευθείας προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και χωρίς την παρέμβαση ιδιωτικών συνεργείων, το Nοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει, 3 θέσεις Yπαλλήλων Tραπεζοκομίας στο Γ.Ν. Κέρκυρας.

Υπενθυμίζουμε πως το Nοσοκομείο Κέρκυρας ήταν από τα πρώτα νοσοκομεία που ξεκίνησαν τη συγκεκριμένη διαδικασία στον τομέα της Καθαριότητας και πλέον μετά και τη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου και του ΣτΕ, για τη νομιμότητα της διαδικασίας, αλλά και με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο σύστημα υγείας, προχωράμε στην προκήρυξη των θέσεων για την τραπεζοκομία, ενώ θα ακολουθήσει, μετά τη σχετική έγκριση του ΑΣΕΠ και αντίστοιχος διαγωνισμός για τη φύλαξη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 04-06-2019 έως 13-06-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, στο τηλέφωνο 2661360643, εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Πηγή