Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών στην Μονή Κηπουραίων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ι. Μ. EYΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΗΠΟΥΡΑΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟ 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

06-06-2019

Πέμπτη Ἀναλήψεως.

Ὂρθρος – Θ. Λειτουργία

Ἒναρξις: 08:00 π.μ.

π. Γεράσιμος Χαραλαμπᾶτος

22-06-2019

Σάββατον.

Ὂρθρος – Θ. Λειτουργία

Ἒναρξις: 08:00 π.μ.

π. Νικόλαος Θεοφιλᾶτος.

06-07-2019

Σάββατον.

Ὂρθρος – Θ. Λειτουργία

Ἒναρξις: 08:00 π.μ.

π. Γεράσιμος Χαραλαμπᾶτος

11-07-2019

Πέμπτη. Ἑσπέρας.

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου.

Ἱερά Ἀγρυπνία.

Ἒναρξις: 08:30 μ.μ.

π. Γεράσιμος Χαραλαμπᾶτος

21-07-2019

Κυριακή.

Ὂρθρος – Θ. Λειτουργία

Ἒναρξις: 08:00 π.μ.

Σεβ. Μητροπολίτης

31-07-2019

Τετάρτη. Ἑσπέρας.

Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ.

Ἱερά Ἀγρυπνία.

Ἒναρξις: 08:30 μ.μ.

π. Γεράσιμος Χαραλαμπᾶτος

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Κεφαλληνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Πηγή