Πρόγραμμα λατρευικών εκδηλώσεων Ιεράς Μονής Αγίων Πατέρων

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων 2019 Ιεράς Μονής Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου


Πηγή