Πρόσκληση για την παρουσίαση έργου καταγραφής και διάσωσης της πολιτιστικής ταυτότητας της Κεφαλονιάς από το N […]

Η Έρευνα γίνεται στην Κεφαλονιά κάτω από την επίβλεψη του Καθηγητού Scott Townsend

ΝCSU Descriptions 003ΝCSU Descriptions 003ΝCSU Descriptions 003


Πηγή