Πρώτο Αποτέλεσμα για το Δήμο Λευκάδας

32Β Εκλογικό Τμήμα Καλάμου

Εγγεγραμένοι 463 Ψήφισαν 88 Άκυρα/Λευκά 5 Έγκυρα 83

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ

Θεόδωρος Σολδάτος 60

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

Χαράλαμπος Καλός 23


Πηγή