Στην Κέρκυρα, η 91η Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Πανεπιστημιών.

Κοινωνία Στην Κέρκυρα, η 91η Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Πανεπιστημιών.

H Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε ότι στις 14 και 15 του μηνός Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα η 91η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Παράλληλα με τη Σύνοδο Πρυτάνεων θα πραγματοποιηθούν:

• η 71η Συνάντηση Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. και Στελεχών Ε.Λ.Κ.Ε.,
• η 76η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων ΄Ερευνας/Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ με συμμετοχή των Προϊσταμένων ΕΛΚΕ,
• η 22η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,
• η 11η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,
• η 7η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων με αρμοδιότητες Φοιτητικής Μέριμνας.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 91ης Συνόδου Πρυτάνεων είναι ότι μετά την αναδιάταξη του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ένταξη του Τεχνολογικού τομέα (Τ.Ε.Ι.) στα Πανεπιστήμια, η 91η Σύνοδος Πρυτάνεων θα είναι ουσιαστικά η 1η Σύνοδος Πρυτάνεων των 24 πλέον Πανεπιστημίων της Ελλάδας σήμερα.

Στη Σύνοδο θα παρευρεθεί η πολιτική ηγεσία του Υπ.Π.Ε.Θ. και άλλοι Υπηρεσιακοί Παράγοντες. Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη Σύνοδο είναι η αύξηση της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, η πρόσληψη προσωπικού όλων των κατηγοριών, νομοθετικές ρυθμίσεις για την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε., τα πρόσφατα φαινόμενα βίας και ανομίας στα πανεπιστήμια και τα 2ετή Προγράμματα Σπουδών.

Επίσης, στη Σύνοδο Πρυτάνεων έχουν προσκληθεί να παραστούν ο Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων και οι Πρόεδροι των Μορφωτικών Υποθέσεων της Ελληνικής και της Κυπριακής Βουλής, καθώς και εκπρόσωποι των κομμάτων.

*Φώτο από την περυσινή σύνοδο που έγινε στο Ηράκλειο.


Πηγή