Στο Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας συνεχίζουν την Πρακτική τους οι τελειόφοιτοι σπουδαστές Β. Νοσηλευτικής το […]

Στο Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας συνεχίζεται η διεξαγωγή του εργαστηριακού μαθήματος «Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο)» των τελειόφοιτων σπουδαστών της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του ΔΙΕΚ Λευκάδας.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εμπεδώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη θεωρητική και εργαστηριακή τους εκπαίδευση συμμετέχοντας στην παροχή ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους νοσηλευτών και ιατρών.

Η Νοσηλευτική Γενικής Νοσηλείας προϋποθέτει τη διάθεση προσφοράς προς το συνάνθρωπο. Τα ουσιαστικά προσόντα του Βοηθού Νοσηλευτή είναι να σέβεται τα δικαιώματα των ασθενών, να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους , να διαθέτει ενσυναίσθηση, αίσθημα υπευθυνότητας, πραγματικό ενδιαφέρον, ευγένεια, εχεμύθεια, ευελιξία, και την ψυχική υποδομή ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε επείγουσες και δύσκολες καταστάσεις.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που τους δίνει την δυνατότητα να εργαστούν σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης, όπως:
Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία , Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές, Κοινοτικά Κέντρα, Γηροκομεία, Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, Κέντρα Υγείας , Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά.) και Ψυχιατρικές δομές .

Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Λευκάδας ευχαριστεί θερμά για την άψογη συνεργασία την Διοίκηση του Νοσοκομείου, την Διεύθυνση της Νοσηλευτικής υπηρεσίας, τους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες Νοσηλεύτριες και Ιατρούς και εύχεται στους τελειόφοιτους σπουδαστές Καλή επιτυχία στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου και στην ολοκλήρωση της κατάρτισης τους στο ΔΙΕΚ.

Ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Λευκάδας
Ιωάννης Κουσουράκος

Tags:ΔΙΕΚ Λευκάδας


Πηγή