Στο Πόρτο με το Έρασμος μαθητές του 3ου Γυμνασίου.

Κοινωνία Στο Πόρτο με το Έρασμος μαθητές του 3ου Γυμνασίου.

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Young Historians of Europe, το 3ο Γυμνάσιο μετακινήθηκε με το Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγήτριες και πέντε μαθητές-τριες στο Porto της Πορτογαλίας από τις 20 έως και 24 Μαΐου 2019.

Η μετακίνηση αυτή ήταν η τρίτη ροή του προγράμματος, προηγήθηκαν αυτές στο Taranto της Ιταλίας και στο Nevsehir της Καππαδοκίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη, η διατήρηση και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικότερα της ευρωπαϊκής μέσα από συμμετοχικές δράσεις των μαθητών-τριών. Παράλληλα βελτιώνονται γλωσσικές ικανότητες και καλλιεργούνται οι αρχές της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης. Η επόμενη συνάντηση-μετακίνηση των έξι χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, Ιταλίας (συντονίστριας χώρας), Τουρκίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Μάλτας και Ελλάδας (εταίροι) θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2019.


Πηγή