Συναντήσεις Φ. Κακαβίτσα και του Επιστημονικά Υπευθύνου του «Διάπλους».

Υγεία Συναντήσεις Φ. Κακαβίτσα και του Επιστημονικά Υπευθύνου του «Διάπλους».

Στις 6/6/2019, έγινε συνάντηση των 6 πιστοποιημένων φορέων απεξάρτησης, υπό το συντονισμό του Αν. Γενικού Γραμματέα κ. Στ. Βαρδαρού στο Υπουργείο Υγείας (για πρώτη φορά συμμετέχει και το ΓΝ Κέρκυρας με τον «ΔΙΑΠΛΟΥ»).

Στη συνάντηση έγινε συζήτηση και υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας με το νέο πρόγραμμά του ΚΕΘΕΑ «Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης στην απασχόληση πρώην εξαρτημένων ατόμων», αξίας 6,5 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 3ετίας .

Στη συνέχεια υπήρξε συνάντηση των εκπροσώπων του Νοσοκομείου Κέρκυρας, με τον εθνικό συντονιστή για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών κ. Χρήστο Κουϊμτσίδη στο Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έχει μέχρι τώρα αναπτύξει ο «Διάπλους» και η ενίσχυση της συνεργασίας, με σκοπό τη καλύτερη παροχή βοήθειας σε εξαρτημένους.

Τονίστηκε ότι πέρα από τις υπόλοιπες ήδη υπάρχουσες δράσεις του ΔΙΑΠΛΟΥ, ξεκινάει άμεσα στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου μας και το πρόγραμμα detox.

Τέλος συζητήθηκε και η συνέργεια στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση των υπηρεσιών πρόληψης στο νησί μας, αλλά και στη περιφέρεια Ιονίων. Τέλος το Νοσοκομείο μας, κλήθηκε ώστε να παρακολουθεί την τακτική μηνιαία σύσκεψη των φορέων που γίνεται με τους φορείς απεξάρτησης υπό την αιγίδα του Εθνικού Συντονιστή.


Πηγή