Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Για την απαγόρευση καθαρισμού εντός και εκτός οικισμού από την Δασική Yπηρεσία.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής .

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Για τη μη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στη Ζάκυνθο.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής .

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση των πρακτικών της 13ης και 14ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων έτους 2018.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: 6η Τροποποίηση προσχεδίου ετήσιου Προγράμματος Δράσης, έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 3ο: 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. Οικονομικού Έτους 2019.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 4ο: 3η Τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών για την Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού – Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Οικον. Έτους 2015.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 6o: Γνωμοδότηση για Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Εταιρίας Χρυσός Ήλιος με διακριτικό τίτλο ΄΄GOLDEN SUN ΄΄ κατηγορίας 4* αστέρων, που αφορά την λειτουργική ενοποίηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων, εντός ενιαίου γηπέδου, συνολικού εμβαδού 20,053,10 τ.μ. και συνολικής δυναμικότητας 289 κλινών, που βρίσκεται στη θέση «Λούρος», στη ζώνη Τ1 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εκτός ορίων οικισμού Δ.Δ. Καλαμακίου – Δ.Ε. Λαγανά – Δ. Ζακύνθου Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση για Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Εταιρίας ΣΟΥΠΙΟΣ ΑΞΤΤΕ με διακριτικό τίτλο ΄΄ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ΄΄ κατηγορίας 3 * αστέρων, δυναμικότητας 107 κλινών, εντός γηπέδου εμβαδού 8.621,66 τ.μ που βρίσκεται. στη θέση «Λούρος», στη ζώνη Τ1 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Καλαμακίου – Δ.Ε. Λαγανά – Δήμου Ζακύνθου Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση για την λειτουργική ενοποίηση δύο όμορων ξενοδοχείων σε ένα ενιαίο τουριστικό συγκρότημα συνολικής δυναμικότητας 407 κλινών με διακριτικό τίτλο ¨ ΘΕΡΕΤΡΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ_ AQUALAND RESORT¨ με αναβάθμιση κατηγορίας από 3* σε 4*, σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 35.091,84 τ.μ. στη θέση Άγιος Ιωάννης Παρελίων Π.Ε. Κέρκυρας Περιφερείας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 9ο: Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης), σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ανάθεσης έργου με τίτλο “Επείγουσες εργασίες συντήρησης και έκδοσης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων


Πηγή